Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018 14:23

Đại kết, việc

Oecumenismus, Ecumenism, Oecuménisme

Đại: rộng lớn; kết: nối lại. Đại kết: hoạt động liên kết rộng lớn.

Việc Đại kết có gốc tiếng Latinh là Oecumenismus - bởi từ Hy Lạp oikumene - đất để ở.

Việc Đại kết chỉ những nỗ lực của các Giáo hội Kitô giáo, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm tiến tới việc hiệp nhất trong một Đức Tin sung mãn vào Đức Kitô.

Giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập, qua dòng lịch sử đã bị phân chia thành: Công giáo Rôma, Chính Thống giáo (1054), Tin Lành (1519), và Anh giáo (1535). Thế nhưng, tận thâm tâm, các môn đệ đích thực của Chúa Giêsu luôn được thúc đẩy tiến đến hiệp nhất. Họ luôn cố gắng thực hiện những gì có thể để nên một như Chúa Giêsu mong muốn và cầu nguyện cho họ (x. Ga 17,21).

Giáo hội Công giáo chính thức dấn thân vào việc Đại Kết từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, với Công đồng Vaticanô II, qua hai sự kiện quan trọng là thành lập Văn phòng Hiệp nhất (1960) và ban hành sắc lệnh về Đại kết (Unitatis Redintegratio) (1964).

Năm 1965, Ủy ban hỗn hợp giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội (COE - Conseil Oecuménique des Églises) được thành lập. Ủy ban này nhóm họp mỗi năm một lần để tổng kết các hoạt động đại kết giữa các Giáo hội. Ngoài ra, hằng năm Giáo hội Công giáo hiệp thông với các Giáo hội và các cộng đoàn Giáo hội khác, đồng tổ chức tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo (từ 18.01 đến 25.01), kết thúc với lễ thánh Phaolô Trở Lại.

Trên thực tế, vẫn có sự giao lưu giữa các Kitô hữu: họ cùng làm việc, gặp gỡ và cầu nguyện với nhau.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm