Thứ Năm, 08 Tháng Hai, 2018 14:23

Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lễ -

Praesentatio Iesu in Tempto, Presentation of Jesus in the Temple, Présentation de Jésus au Temple

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ có hai ý nghĩa: thanh tẩy Đức Mẹ Maria và dâng Chúa Giêsu theo luật Môisen. Theo luật này, người nữ phải được thanh tẩy sau khi sinh con (Lv 12); và dâng “con đầu lòng” để con trẻ thuộc về Thiên Chúa (x. Xh 13,12-13).

Con trẻ Giêsu chính là Đấng Messia mà các tiên tri loan báo, là “ánh sáng muôn dân”, “vinh quang của Israel”. Vì thế, sự kiện ông Simeon và bà Anna đến gặp và nói tiên tri về Người trong biến cố này biểu trưng cho việc toàn thể dân Israel đến gặp Đấng Cứu Độ mà họ trông chờ. Con  trẻ Giêsu cũng là “dấu hiệu cho người đời chống báng”. Lưỡi gươm của đau khổ được tiên báo cho Đức Bà Maria, ám chỉ một việc dâng hiến khác, hoàn hảo và duy nhất. Đó là việc dâng hiến trên thập giá sẽ mang lại ơn cứu độ mà Thiên Chúa “đã dành sẵn cho muôn dân” (x. Lc 2,25-32; GLHTCG 529).

Vì Chúa Giêsu là “ánh sáng muôn dân”, lễ này còn được gọi là Lễ Nến hay Lễ Ánh Sáng. Trong lễ, có nghi thức làm phép Nến và rước Nến.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm