Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, 2017 10:19

Ðấng cứu chuộc

Redemptor, Redeemer, Rédempteur

Theo Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc (x. Is 54, 5-8). Tân Ước cũng khẳng định như thế, nhưng còn nhấn mạnh thêm: Thiên Chúa cứu chuộc toàn vũ trụ và nhân loại, qua cuộc đời, sứ mệnh, Cuộc Khổ Nạn và Sự Phục Sinh của Ðức Kitô (x. Mt 20,28; 1Tm 2,6; Eph 1,7-10).

Hội Thánh dùng tước hiệu Ðấng Cứu Chuộc để chỉ Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Người - bằng cách hiến trọn thân mình cho Thiên Chúa và cho mọi người - đã đưa nhân loại thoát vòng nô lệ tội lỗi mà đi tới tình trạng tự do của con cái Thiên Chúa.

Một số tước hiệu khác cũng được dùng để chỉ Ðức Giêsu Kitô giải thoát con người khỏi tội lỗi: Ðấng Cứu Thế, Ðấng Cứu Ðộ.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm