Thứ Năm, 01 Tháng Sáu, 2017 15:52

Đấng trung gian

Mediator, Mediator, Médiateur.

Trung: ở giữa; gian: khoảng giữa. Trung gian: ở giữa, giữ vai trò môi giới trong quan hệ giữa hai bên.

Đấng Trung gian là từ nói về Chúa Giêsu Kitô có vai trò làm trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Đức Kitô là trung gian duy nhất của Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và con người (x. Dt 9,15; 1 Tm 2,5-6). Vai trò trung gian của Người hoàn hảo, vì Người “là Thiên Chúa thật và là người thật trong sự duy nhất của Ngôi vị Thiên Chúa của Người” (x. GLHTCG 480).

Vì là Thiên Chúa, Đức Kitô tham gia vào việc tạo dựng từ khởi nguyên, muôn loài muôn vật nhờ Người mà được tạo thành (x. Cl 1,16; Ga 1,3). Khi nhập thể làm người, Đức Kitô mặc khải cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi, truyền đạt cho họ Lời của Chúa Cha (x. GLHTCG 65). Qua hy tế thập giá, Người mang lại cho con người ơn cứu chuộc (x. Dt 9,15). Với tư cách Thượng Tế, Người làm trung gian hòa giải nhân loại với Thiên Chúa (x. Dt 5,1; 1 Tm 2,5-6). Đức Kitô vẫn tiếp tục vai trò trung gian ấy, Người hằng chuyển cầu, ban Chúa Thánh Thần cho các tín hữu và luôn nâng đỡ Hội Thánh (x. GLHTCG 667, 771).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm