Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, 2022 13:03

Danh / tên chúa

CN XVII thường niên  - năm C   - Lc 11,1-13

 

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển”

Danh Chúa đồng nghĩa với thân vị, sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Vì vậy, Danh Ngài cũng phải được hết sức tôn trọng.

Thiên Chúa được quy chiếu như là một Danh xưng: “Các tông đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,41; x. Lv 24,10-16; 2Sm 6,2 // 1Sb 13,6; 3Ga 7).

Chúa được mạc khải bởi Danh Ngài: “... Ngài xưng danh Ngài là Đức Chúa ...” (Xh 34,5-7; x. St 14,18-20; 17,1; 21,33; 32,29-30; Xh 3,13-15; 6,3; 33,19; Tl 13,17-18; Gr 16,4).

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Đời sống cầu nguyện | Nhà Thờ Thái Hà

Danh Chúa đồng nghĩa với sự hiện diện của Ngài: “... khi chúc lành cho con cái Israel ... chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6,22-27; x. Đnl 12,5-7; 1V 8,15-21 // 2Sb 6,4-11; Nkm 19; Tv 20,1; 54,1 74,7; 75,1; Is 30,27; Ga 17,11-12).

Danh Chúa đồng hóa với dân Ngài: “Mọi dân trên mặt đất sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Chúa, và chúng sẽ sợ anh em” (Đnl 28,10; x. 2Sb 7,14; Is 43,6-7; Mk 4,5; 5,4).

Bất kính Danh Chúa là một lỗi phạm nghiêm trọng: “Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng” (Xh 20,7; x. Lv 19,12; 22,2.32; Tv 74,10.18; 139, 20; Ed 43,7-8; Ml 1,6).

Tôn kính đạo đức Danh Chúa: “Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện” (Tv 29,2; x. Nkm 1,11; Tv 86,11-12; Is 26,13; Ml 2,5; 3,16 - 4,2).

Danh Chúa Giêsu Kitô:

- Khẩn cầu nhân danh Chúa Giêsu Kitô: “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,13-14; x. Mt 18,29-20; Ga 15,16; 16,23-24).

- Lành bệnh và những phép lạ khác được thực hiện nhân danh Chúa Giêsu Kitô: “Bấy giờ ông Phêrô nói: .... nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi ...” (Cv 3,6-8; x. Cv 3,16; 4,30).

- Phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô: “Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38; x.Mt 28,19; Cv 8,12.15-16; 10,48; 19,5).

Ơn cứu độ là nơi danh Chúa Giêsu Kitô: “... dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12; x. Ga 14,6; 20,31; Cv 2,21; Ge 2,30; 1Cr 2,12; Pl 2,9-11).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm