Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai, 2018 13:11

Ðạo đức xã hội

(CN III MÙA VỌNG - NĂM C  - Lc 3,10-18)

“Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có của ăn cũng làm như vậy”.

Thánh Kinh coi đạo đức bao hàm cả đời sống xã hội, chứ không chỉ gồm những tương quan cá nhân.

Các phúc lợi của đạo đức xã hội: “Đức công chính đem cường thịnh cho nước, còn tội lỗi gây nhục nhằn cho dân” (Cn 14,34; x. 2Sm 23,3-4; Tv 2,10-12; Cn 11,11; 25,5; 28,2; 29,4; Is 54,14).

Các tín hữu phải cư xử đạo đức trong xã hội:

- Cầu nguyện cho nhà cầm quyền: “Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (1Tm 2,1-2; x. Er 6,10; Tv 20,9; 72,1)

- Phục tùng chính quyền: “mọi người phải phục tùng chính quyền, vì không quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa ...” (Rm 13,1; x. Tt 3,1; 1Pr 2,13-14; Xh 22,8; Đnl 17,12; 1Sm 24,6; 1V 21,10; Cn 24,21; Gv 8,2; Cv 23,5; Rm 13,5; 1Pr 2,17).

- Nộp thuế: “... của Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21// Mc 12,17 // Lc 20,25; x. Lv 27,30; Đnl 27,19; Nkm 10,32; Mt 17,27; Rm 13,6-7).

Các lãnh vực xã hội liên quan:

- Thúc đẩy công lý: “Anh em không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ ...” (Đnl 16,19-20; Mk 6,8; Xh 23,8; Lv 19,15; Đnl 27,19; Cn 21,3; Is 1,14; 10,1; 56,1; 1Tm 5,21).

- Giúp đỡ người nghèo: “nếu có một anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá ... nhưng phải mở rộng tay và cho họ vay mượn ...” (Đnl 15,7-9; x. Lv 25,35.39; Đnl 24,12; Cn 19,17; Mt 19,21 // Mc 10,21 // Lc 18,22; Lc 11,41; 12,33; Gl 2,14; Gc 2,3-4)

- Cho kẻ đói ăn  “... sau khi anh em đã trích ra một phần mười hoa lợi mà đem cho thầy Lêvi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ, và họ đã được ăn uống no nê ...” (Đnl 26,12; x. Xh 23,11; Lv 19,9-10; 23,22; Is 58,10; Mt 15,32 // Mc 8,23; Lc 3,11; Rm 12,20; Cn 25,21).

- Bảo vệ kẻ bị thương tổn: “hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, minh oan cho người khốn khổ kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân”.

- Xây dựng hòa bình: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9; x. Cn 12,20; Rm 12,18; 14,19; Dt 12,14; Gc 3,17).

- Chăm sóc môi trường: “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eđen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15; x. St 1,26-28; Lv 25,2-5; Nkm 10,31; Tv 115,16).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm