Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, 2019 16:08

Ðau khổ và các nguyên nhân

(CN III Mùa Chay - năm C  - Lc 13,1-9)

“Mười tám người kia bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ông tưởng là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao ?”

Nguyên nhân của đau khổ là tội lỗi. Tội đưa tới bạo lực, bệnh tật, chết chóc vào thế giới. Dầu vậy, mọi đau khổ đều tùy thuộc vào ý định tối thượng của Thiên Chúa, là Ðấng có thể sử dụng nó vì vinh quang của Ngài.

Nguyên nhân cuối cùng của đau khổ là tội lỗi, như tường thuật về sự sa ngã của loài người (St 3,1-14). Ðiều này không cần phải là hậu quả do tội riêng, như trường hợp của ông Giob (G 1,1; x. Ga 9,1-3; G 5,6-7; Rm 5,12-14).

Kết quả hình ảnh cho chúa giesu đau khổ

Ðau khổ là kết quả tính ác độc của con người:

- Tội giết người (St 4,8: Cain giết Abel; x. St 49,5-7; 1Sm 18,10-11)

- Sự xúc phạm (Mt 26,67: đối với Chúa Giêsu).

- Tính ác độc (Tv 71,4; Tl 1,7; Tv 54,3; Am 1,13; Mt 2,16-18; Lc 10,30).

- Sự hung ác (2V 7,17; Cv 16,22).

- Chiến tranh (Gr 50,22; x. St 14,1-2.11-12; Xh 13,17; Gs 6,20-21; 10,22-26; Tl 1,4-7; 1V 22,35; 2V 17,5-6; Dcr 14,2; Lc 21,20-24; Kh 6,4).

- Bất công (Ed 9,9; x. St 39,19-20; 1V 21,11-14; 2V 21,16; Tv 58,1-2; 64,6).

- Áp bức (Gv 4,1; x. Xh 1,11; 1V 12,1-4.12-14; Tv 12,5; Gc 5,1-6).

- Ngoại tình (2Sm 12,9; Ml 2,14).

- Trộm cắp (Mt 6,19; x. St 31,19; G 1,14-15.17; 24,2).

- Các tương quan đổ vỡ (G 19,14-19; Tv 27,10; Cn 16,28; Cv 15,39).

- Ghen ghét (Tv 109,3; x. 2Sm 13,15; Tt 3,3).

- Bách hại (Ga 15,20; x. Gr 38,6; Ðn 3,4-6; 6,7; Mt 5,10-12; 10,35-36; Kh 6,9-11).

Ðau khổ như là kết quả của nỗi bất hạnh:

- Các tai nạn (2Sm 4,4: Mơphibơsét; 2V 1,2: Vua Akhátgia; Lc 13,4: 18 người...)

- Bệnh tật (St 48,1: ông Giacob; x. 2V20,1; G 2,7; Tv 42,10; Mt 8,6; Cv 28,8; Plm 22,7; 2Tm 4,20; Gc 4,14).

- Ðói nghèo (St 12,10; G 30,3; Is 5,13; Mt 25,42-43).

- Thiên tai (1V 22; G 1,16.18-19; Is 29,6; Gc 1,4; Dcr 14,5; Mt 24,7; Cv 27,18-20).

Ðau khổ vì tuổi già và cái chết:

- Tuổi tác (2Sm 19,34-35; Tv 71,9; Gv 12,1)

- Tử biệt (St 23,1-2; G 1,18-19; Lc 7,11-13; Ga 11, 33-35; G 1,27)

Ðau khổ vì lo lắng (Cn 12,25; x. Ðnl 28,65-67; Lc 21,26).

Ðau khổ vì điên dại (Tv 107,17; x. Tl 11,34-36; Cn 10,1; 11,15; 14,1; 23,29-30; Lc 15,17).

Ðau khổ vì hành động của Satan:

- Ảnh hưởng của Satan (St 3,1; x. G 1,12; 2,6-7; Lc 13,16; 1Ga 5,19; Xh 2,10; 20,7-8).

- Quỷ ám (Mt 8,28; 12,22; 15,22).

Ðau khổ bởi chính Thiên Chúa:

- Ðau khổ nằm trong ý Chúa (Ga 9,3; Ep 1,11)

- Vài đau khổ vì vinh quang trực tiếp của Chúa (Ga 21,19).

- Ðau khổ của Chúa Giêsu Kitô sinh ơn cứu độ (Is 53,10; x. Cv 2,23).

- Ðau khổ của Kitô hữu sinh ra các hoa trái tốt đẹp (Rm 5,3-4; 2Cr 1,9; Dt 12,11; Gl 1,23).

- Dân Thiên Chúa phải được sửa dạy (Dt 12,7; x. Xh 92,35; 2Sm 12,13-14; Tv 119,67.71; Cn 3,11-12; Dt 12,8-11).

Ðau khổ được tự nguyện đón nhận:

- Bởi Chúa Giêsu Kitô (1Pr 2,21; x. Is 53,3-5.10; Lc 9,22)

- Bởi dân Chúa (2Cr 12,15; x. 2Cr 4,10-12; Pl 3,10; Dt 11,35)

- Vì ích lợi cho người khác (Ga 15,13; x. Rm 5,7; Plm 18).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm