Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, 2020 15:11

Ðau khổ và những cảm xúc

(CN V PS - Ga 18,1-12)

“Anh em đừng xao xuyến” (Ga 14,1).

Ðau khổ khơi dậy nỗi khổ nội tâm, do cảm nghĩ bởi bất chính, thất vọng, thất bại, giận dữ. Chính Ðức Kitô đưa ra mẫu gương đau khổ như vậy cho các tín hữu.

Đỉnh cao của nền văn hóa nhân loại: "Tượng Đức Mẹ Sầu Bi" | Công ...

Những nguyên cớ gây nên đau khổ tình cảm:

- Ý thức về sự bất chính: “Con nổi giận với bọn ác nhân” (Tv 119,53; G 19,7; Tv 82,2).

- Sự thất vọng: “... Người trải bóng tối, trên mọi nẻo tôi đi” (G 19,8; x. 23,8-9; 1Tx 2,18)

- Sự mất mát, như khi Êsau không được chúc phúc (St 27,34; x. R 1,20-21; Cn 5,11-14; Ac 1,12)

- Việc mất người thân, như khi Absalôm chết (1Sm 19,1; x. St 23,1-2; 37,34-35; 50,1-3; Xh 12,30; Ðnl 34,8; 2Sm 19,4; Mt 2,16-18; Gr 31,15; Ga 11,32-35).

- Không có con, như trường hợp bà Rakhen (St 30,1; x. 1Sm 1,4-8).

- Khi từ giã người thân, như giáo đoàn Êphêsô từ giã Phaolô (Cv 20,38; x. 1Sm 20,41; 2V 2,12; Dc 5,6-8).

- Sự hư mất thiêng liêng (Lc 13,28; x. Tl 2,4; Mt 25,11).

- Quá sợ như khi anh em gặp lại Giuse (St 45,3; x. St 20,8; 32,7-8; Xh 20,18-19; 1Sm 17,24; 1V 19,34; Is 21,3-4; Ðn 5,8-9; Lc 21,26).

- Tội lỗi, như Giuđa (Mt 27,3-4; x. St 3,8; Ga 16,8; Cv 2,37; Hr 10,2.22)

Ðau khổ trong công trình của Chúa:

- Ðau khổ của Chúa Giêsu Kitô: “Người bị đời khinh bỉ ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật ...” (Is 53,3; x. Mt 26,38 // Lc 14,34)

- Ðau khổ của các tông đồ, như thánh Phaolô trình bày (2Cr 11,28-29; x. Rm 9,1-4; 1Cr 15,31; 2Cr 1,8-9; Gl 4,19).

Những diễn tả nỗi đau cảm xúc:

- Buồn phiền như Nơkhêmia khi hướng về quê hương (Nkm 2,1-3; x. Tv 107,39; 116,3; Mt 22; Mc 14,19).

- Khóc lóc rên rỉ: “... đôi mắt tôi thành suối lệ, để tôi than khóc đêm ngày ...” (Gr 9,23). Giuse khóc khi gặp lại anh em (St 42,24; 43,30; 45,1-2). Trùm khăn đi chân trần cũng là dấu chỉ sầu muộn (2Sm 15,30. x. Er 3,12-13; Nkm 1,4; Tv 6,6-7; 32,2-4; 137,1; Is 15,5; Gr 14,7). Phêrô “khóc lóc thảm thiết” (Mt 26,75). “Ðức Giêsu khóc” (Ga 11,35).

- Giận dữ: “Ông Giôna nổi giận” (Gn 4,1; x. Xh 32,19-20; 2Sm 6,8; Kh 16,10-11).

- Gay gắt như khi dân khát (Xh 17,3; x. 1Sm 30,6; G 3,1; 7,11 Gn 4,3; Rm 3,14).

Thiên Chúa đáp lại sự đau khổ tình cảm của các tín hữu:

- Ngài an ủi họ (2Cr 1,3-4).

- Ngài giải thoát họ nhờ Ðức Giêsu Kitô (Is 53,4).

- Chúa Giêsu Kitô cho họ được an lành (Ga 14,1; x. Mt 11,28-30).

- Không còn đau khổ trên thiên đàng: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa ...” (Kh 21,4; x. Is 35,10; Kh 7,17).

Sự đáp trả riêng của các tín hữu trước đau khổ tâm hồn:

- Ðánh giá vấn đề trước mặt Chúa: “ ... Nên con mới ngẫm suy để hiểu chuyện này ...” (Tv 73,15-17; 119,78; Rm 8,28).

- Cảm xúc được kiểm soát trước Thiên Chúa: “Lạy Chúa Trời sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận, với đoàn chiên Ngài hằng dẫn dắt” (Tv 74,1; x. Tl 20,23; Tv 28,1-2; 62,8).

- Cầu nguyện: “Khi còn sống kiếp phàm nhân Ðức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khấn nguyện nài xin lên Ðấng có quyền năng cứu Người khỏi chết ...” (Hr 5,7; x. St 18,22-25; 32,9-11; Ds 16,22; 2Sm 12,15-17; Tv 38,9; 77,1-9; Gn 2,1; Mc 5,22-23; Gc 5,13).

- Tiếp tục làm điều gì là phải: “... Trong tất cả những truyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc xúc phạm đến Thiên Chúa” (G 1,20-22; Ep 4,1; Pl 1,27).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm