Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, 2020 15:09

Ðau khổ về bản chất

(CN IV Mùa Chay - Ga 9,1-41)

“Chúng ta phải thực hiện công trình của Ðấng đã sai Thầy ...” (Ga 9,4)

Từ khi sa ngã, loài người đã phải khổ trăm bề. Thánh Kinh cung cấp những quan điểm về bản chất và vị trí cả trong thế giới và trong cuộc sống của người tín hữu.

 Ðau khổ đã bắt đầu từ việc sa ngã: “... vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn người sẽ phải chết” (St 2,17; x. St 3,16-19; Rm 5,12).

Ðau khổ rộng khắp: “Quả thật, con người sinh ra để mà chịu khổ ...” (G 5,7 14,1).

Kết quả hình ảnh cho Ga 9,1-41

Nhiều loại đau khổ:

- Ðau khổ thể xác và bệnh tật: “ ... Người ta nói với ông Giuse: Cha ông bị bệnh” (St 48,1; x. 2V 20,1 // Sb 32,24 // Is 38,1; G 2,7; Tv 42,16; Mt 8,6; 17,15; Lc 4,38; Cv 28,8; 2Tm 4,20; Gc 5,14).

- Cảm xúc căng thẳng: “Ông xao xuyến bởi địch thù thét gào ... Nghe trong mình tim đau thắt lại ...” (Tv 53,4-5; x. St 35,18; Cn 12,25; Ga 11,32-35; Pl 2,27).

- Ðau khổ tinh thần: “... Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?” (Tv 22,1; x. Mt 27,46 // Mc 15,14).

- Viễn tượng về cái chết: “Ngươi là bụi đất, sẽ trở về bụi đất” (St 3,19; x. Tv 12,7).

Các nguyên do lớn hơn dẫn tới đau khổ:

- Xáo trộn công trình tạo dựng: “ ... vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta truyền cho ngươi rằng: ngươi đừng ăn, nên ... ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi ...” (St 3,17; x. St 12,10; Ge 1,4; Mt 24,7 // Lc 21,11; Rm 8,22; Kh 11,13).

- Loài người độc ác: “ ... lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp ...” (Tv 55,4; x. St 4,8; Xh 1,16-22; 1V 21,19; Mt 2,16; St 49,5-7; Xh 1,11; Am 2,6-7; 4,1; Ml 3,5; 2V 6,25; 19,27; 2V 10,13-14; G1,14-15.17; Am 1,3-13; Ga 5,4-6; Kh 6,4).

- Gia đình lộn xộn: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10; x. 1Sm 1,7; 2Sm 16,11; G 19,14-19; Ml 2,14; Mt 10,36; Ga 1,27).

- Tuổi già: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng ...” (Tv 71,9; Gv 12,1-7).

- Hành động của Satan: “... tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần”. (1Ga 5,19; x. G 1,12; 2,6-7; Lc 13,16; 2Cr 12,7; Kh 2,10; 20,7-8).

Ðau khổ thêm trầm trọng bởi:

- Những ký ức: “Ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thuở trước” (G 29,2)

- Những nỗi sợ hãi: “những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi, nay đã đến rồi ...” (G 3,25).

- Sự oán giận: “ ... hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi” (G 2,9)

Tội lỗi và đau khổ:

- Không nhất thiết phải nối kết tội và khổ: “không phải anh ta (anh mù) cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội ...” (Ga 9,3; x. G 2,3; Lc 13,2).

- Ðôi khi tội và khổ liên hệ mật thiết với nhau: “Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người, chống lại mọi thứ vô nhân và bất chính ...” (Rm 1,8; x. St 6,5-7; Ds 14,33; Ðnl 28,15; Tv 107,17; Ed 23,49; Cv 5,5-10; Rm 1,27; 1Cr 11,29-30; Gđt 7; Kh 2,22).

- Phán xét cuối cùng của Thiên Chúa (Mt 25,41; x. Ðn 12,2; Mt 5,12; Mc 9,48; Is 66,24; Kh 20,15).

Các hiệu quả do đau khổ:

- Cứng lòng: “... họ nói phạm đến danh Thiên Chúa ...” (Kh 16,9; x. Xh 7,22; Kh 9,20-21)

- Hối cải (2Sb 33,12; Lc 15,17-18)

- Phúc lành (Tv 119,71; x. Is 38,17).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm