Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy, 2019 14:29

Dễ dạy

(CN XVII thường niên - Lc 11,1-13)

“Thưa Thầy , xin dạy chúng con cầu nguyện”  (Lc 11,1).

 Dễ dạy, một phẩm chất của những người muốn học hỏi, phẩm chất có nơi các môn đệ Chúa Giêsu Kitô và tỏ hiện trong mối liên hệ của Ðức Giêsu Kitô đối với Cha Người. Không muốn nhận sự thật sẽ dẫn tới tăm tối thiêng liêng.

Tầm quan trọng của tính dễ dạy:

- Ðể tăng triển thiêng liêng “... Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách ...” (Dt 12,5-12; x. Dt 5,11-14).

- Ðể sống đời vâng phục: “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,9; x. Gr 1,25; Kh 3,3).

- Ðể nhận định được sự dẫn dắt của Thiên Chúa: “Hãy hết lòng tin tưởng vào Ðức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3,5-6; x. Tv 25,4-5; Rm 12,2).

Kết quả hình ảnh cho cầu nguyện

Những đòi buộc để nên dễ dạy:

- Nhiệt tình học hỏi: “Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết, tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm” (Cn 18,15) “... Tôi lắng nghe như một môn đệ” (Is 50,45; 2Sb 26,3-5; Tv 27,11 43,3; 119, 9-11; 139,23-24; 143, 8-10).

- Ham muốn học hỏi từ Thiên Chúa (Xh 15,26), từ những người đại diện của Thiên Chúa (Ðnl 5,27; Xh 20,18-19; Ðnl 18,15; 31,12; Nkm 8,3.9), từ cha mẹ đạo đức (Tv 34,12; Cn 4,10-13.20-21; 8,32-33; 13,1; 23,22-23), từ bậc khôn ngoan (Cn 1,5; 19,20; 22,17; 25,12), từ Chúa Giêsu Kitô (Mt 12,42 // Lc 11,31; Mt 17,5 // Mc 9,7 // Lc 9,35; Ga 10,27); từ Chúa Thánh Thần (Lc 12,11-12; Kh 2,7).

- Sẵn sàng cầu nguyện xin đức khôn ngoan: “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa ...” (Gc 1,5; x. 2Sb 20,12; Tv 141,8-10).

- Sẵn sàng cầu xin cho có được sự am hiểu thiêng liêng (Ep 1,17-19; 3,16-19; Cl 1,9).

- Khiêm tốn: “... Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài” (1Cr 3,18-20; x. G 6,24; Cn 11,2; Mt 11,29; 18,3-4; 1Cr 8,1-2; Gc 1,21).

- Sống theo sự thật: “... sự thật sẽ giải phóng các ông ...” (Ga 15,15; x. Ga 5,30; 8,26-28). “Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15; x. Ga 5,30; 8,26-28).

Những trở ngại đối với sự dễ dạy:

- Hành động của ác thần: “Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng ...” (2Cr 4,4; x. 2Tm 2,25-26).

- Không có Thánh Thần: “Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa ...” (1Cr 2,14).

- Không muốn được dạy bảo (Is 48,17-18; x. Tv 32,9; 81,11-12; Mt 13,14-15 // Mc 4,12 // Lc 8,10; Is 6,9-10; Lc 11,52; 16,31; 19,41-44; Gc 1,22-24).

- Gắn bó với sự khôn ngoan của thế gian (1Cr 1,19-20; x. Is 29,14; Rm 1,21-23; 2Cr 10,4-5)

- Sợ đặt vấn đề: “Các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người” (Mc 9,32 // Lc 9,45).

LM. PHAOLÔ  PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm