Thứ Năm, 11 Tháng Giêng, 2018 14:49

Di dân, sự -

Immigratio, Immigration, Immigration

Di: dời; dân: người. Di dân: di chuyển người từ nơi này sang nơi khác để sinh sống.

Ngày nay, sự di dân thường được hiểu là việc dân cư di chuyển từ những vùng kém may mắn sang những vùng khác, hoặc từ nước mình đến các nước đã phát triển khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện tượng di dân đã có ngay từ đầu lịch sử nhân loại, nhưng do những tiến bộ về truyền thông và phương tiện di chuyển, việc di dân ngày càng gia tăng.

Vấn đề di dân trở thành cấp thiết trong thời đại ngày nay. Việc này đòi hỏi tình liên đới giữa con người với nhau, ý thức tránh nhiệm, tinh thần nhân đạo và những giải pháp chính trị hữu hiệu. Chính phủ các nước nguyên quán cần chứng tỏ trách nhiệm với dân của mình, để loại bỏ những nguyên nhân gây ra sự di dân bất hợp pháp, cũng như để ngăn chặn những hình thức tội phạm gắn liền với việc di dân này.

“Những quốc gia giàu hơn buộc phải đón nhận, bao nhiêu có thể, những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế... Vì công ích, chính quyền có thể quy định một số điều kiện pháp lý cho quyền nhập cư, nhất là đòi hỏi những người di cư phải tôn trọng các bổn phận đối với quốc gia đón nhận họ” (GLHTCG 2241).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm