Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, 2019 07:06

Đi theo Chúa

 

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Bài đọc 1: 1V 19,16b.19-21; Bài đọc 2: Gl 5,1.13-18; Phúc Âm: Lc 9,51-62

 

1.

Một vị linh sư Ấn Ðộ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông thì có một thanh niên quần áo bảnh bao đến xin làm đệ tử. Anh ta rón rén đến đặt dưới chân vị linh sư hai viên ngọc quý làm lễ vật ra mắt. Vị linh sư cầm lấy một viên ném xuống sông. Tiếc của, anh ta vội nhảy xuống sông cố tìm lại viên ngọc quý. Nhưng sau một ngày vất vả ngụp lặn mà viên ngọc vẫn biệt tăm. Chiều đến, với vẻ thất vọng, chàng thanh niên đến xin linh sư chỉ chính xác chỗ đã ném viên ngọc. Ông ta lại cầm viên ngọc thứ hai, ném xuống sông và nói: “Ta đã ném vào chỗ đó. Anh hãy lặn xuống mà tìm”. Bấy giờ chàng thanh niên hiểu ý thầy muốn anh dứt bỏ lòng ham mê của cải như điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ của thầy.

Bài đọc 1 trong phụng vụ tuần này kể chuyện Êlisa đi theo Êlia học làm ngôn sứ. Êlisa là nông dân, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Nghe lời ngôn sứ kêu gọi, Êlisa đã quyết tâm theo thầy bằng việc ông bổ các chiếc cày làm củi, giết bò làm lễ vật dâng tiến Ðức Chúa, rồi đi theo làm môn đệ Êlia. Ðốt cày giết bò, đồng nghĩa sự quyết tâm từ bỏ tài sản, đoạn tuyệt với nghề cũ. Ðó là một sự lựa chọn dứt khoát. Ðó chính là thái độ mà Ðức Giêsu muốn những ai muốn đi theo làm môn đệ của Người phải có.

Kết quả hình ảnh cho đi theo chúa

2.

 Trong Tin Mừng, Ðức Giêsu cũng đòi môn đệ phải dứt khoát theo Người. Người thứ nhất xin đi theo Ðức Giêsu. Người đòi anh phải chấp nhận cuộc sống nay đây mai đó và có thái độ siêu thoát với của cải vật chất, noi gương Người “không có hòn đá gối đầu”. Người đã chọn sinh ra trong cảnh nghèo khó như Tin Mừng Luca viết: “Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,7). Rồi Người cũng chọn cái chết nghèo khó khi bị lột áo, bị đóng đinh chân tay vào thập giá.

Người thứ hai được Ðức Giêsu kêu gọi đã sẵn sàng theo Chúa. Tuy nhiên, anh ta xin được về nhà phụng dưỡng cha già, đến khi cha chết rồi mới theo. Nhưng Ðức Giêsu đòi anh phải ưu tiên chọn sứ vụ loan báo Triều Ðại Thiên Chúa. Việc báo hiếu cha mẹ tuy quan trọng (x. Mt 15,4), nhưng không thể cản bước người môn đệ đi theo Chúa.

Người thứ ba xin đi theo Ðức Giêsu, nhưng xin về nhà từ giã vợ con. Ðức Giêsu đòi anh phải dứt khoát: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Người đòi môn đệ phải ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa (x. Lc 14,26). Còn những sự khác thì chính Người sẽ liệu cho sau.

Kết quả hình ảnh cho đi theo chúa

 

3.

 Ngày trước, Tông đồ Phaolô đã nêu gương từ bỏ. Thánh nhân thốt lên rằng: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-8). Còn chúng ta, khi phải chọn giữa tiền bạc bất chính, người yêu ghét đạo… với việc theo đạo Chúa, ta sẽ chọn ai? Nhiều người theo Chúa để được lợi như ý mình, giống như Nhóm Mười Hai lúc đầu đi theo Ðức Giêsu để được “ngồi bên tả hay bên hữu Thầy” (x. Mc 10,37.41), chứ không muốn theo Thầy “đi lên Giêrusalem, bị bắt bớ đánh đòn và bị chết trên thập giá rồi ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại” (x. Mt 16,21-23). Chúng ta đi theo Chúa có sẵn sàng từ bỏ ý riêng để xin vâng ý Chúa Cha (Mt 26,39); Có sẵn sàng đi con đường hẹp và leo dốc, “qua đau khổ vào trong vinh quang” (x. Lc 22,14-23,56) để theo chân Chúa không?

Nếu chỉ dựa vào sức mình, chắc chắn sẽ khó lòng có thể đi theo làm môn đệ của Chúa. Nhưng nếu có ơn Chúa giúp, chắc chắn sẽ dễ dàng từ bỏ mọi sự, sẵn sàng bỏ đi ý riêng để “xin vâng ý Chúa Cha”, noi gương Chúa khi xưa.

 

LM  ÐAN VINH, Hiệp hội Thánh Mẫu

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm