Thứ Sáu, 12 Tháng Tám, 2022 14:04

Địch thù của các tín hữu

CN XX thường niên  - năm C   - Lc 12,49-53

 

“Anh em tưởng Thầy đến để đem hòa bình? … không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).

Các Kitô hữu phải đối diện với nhiều địch thù vì đức tin của họ, Chúa Giêsu Kitô cho biết rõ ràng sự chống đối như thế là hệ lụy không tránh được vì sự gắn kết với Người. Dầu vậy, các Kitô hữu được mời gọi yêu thương các địch thù của mình.

Các Kitô hữu là kẻ thù của thế gian, vì họ thuộc về Chúa Giêsu Kitô: “… vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,18-19; x. Tv 86,14; Ga 17,14; 2Tm 3,12; 1Pr 4,15-16; 1Ga 3,13).

Chống đối các Kitô hữu là chống lại Chúa Giêsu Kitô: “… mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy …” (Mt 25,34-45; x. Mc 9,42; Lc 17,1; Cv 9,4-5).

Lc 12,49-53: Sứ Mạng Của Đức Giêsu | Học viện Đa Minh

Những thù địch riêng của các Kitô hữu gồm:

- Đủ loại người: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Mc 13,13 // Mt 10, 22; Ga 15,21).

- Các thành viên trong gia đình: “… Từ nay, năm người trong cùng một gia đình sẽ chia rẽ nhau …” (Lc 12,51-53 // Mt 10,34-36; x. St 37,1-11; Mt 10,21; Mc 13,12).

- Những người nhiệt tình với đạo, như các thủ lãnh Do Thái (x. Cv 4,18; 5,28; 8,3; 9,1-2; 2Pr 2,1; 3Ga 9,10).

Các Kitô hữu có thể bị các địch thù sát hại: “... sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16,2; x. Cv 7,56-60; 12,9-10; 12,26; Kh 6,9).

Thái độ của các Kitô hữu đối với địch thù:

- Phải yêu thương, làm lành và cầu nguyện cho họ (Mt 5,44-45; x. G 31, 29-30; Lc 6,27-29.35; 23,34; Cv 7,59-60; Rm 12,14; 1Pr 3,9).

- Tha thứ cho họ (Mt 6,12-15; Lc 11,4; 23,33-34; Cv 7,59-60).

- Giúp đỡ và tỏ ra ân cần với họ (Rm 12,20; x. Cn 25,21-22; Lc 10,25-37).

- Tỏ ra ân cần cả với các súc vật của các thù địch nữa (Xh 23,4-5).

- Không vui mừng trước các rủi ro của họ (Cn 24,17-18).

- “lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21).

Các Kitô hữu có một kẻ thù thiêng liêng là ma quỉ:

- “Ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5,8).

- “Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,9; x. 2Cr 10,4; Ep 6,16-18; 1Tm 5,14-15; 2Tm 4,7; Gr 4,7).

Thiên Chúa nâng đỡ dân Ngài chống lại địch thù:

- “… Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4; x. Đnl 33,27; 1Sm 12,11; 2Sm 22,1-3; Tv 18,2; 43,1; 46,1; 59,1-2; 71,1-4; 91,1-4; 119,134; 140,1-2; 143,9; 144,11; Mt 10,28-29; Ga 17,15; Lc 1,69-71; 22,32; 2Tm 4,8).

Cái chết là thù địch cuối cùng đã bị Chúa Giêsu Kitô tiêu diệt: “Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết” (1Cr 15,26; x. Tv 116,8; 2Tm 1,10; Kh 20,14; 21,4).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm