Thứ Tư, 03 Tháng Mười, 2018 09:50

Ðình công

Cessatio ab opere, Strikes, Grève

Đình: dừng lại; công: việc làm.

Đình công là một hình thức đấu tranh có tổ chức bằng cách cùng nhau ngưng làm việc để bày tỏ quan điểm nhằm đạt được mục đích chính đáng nào đó, như quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng...

Quyền đình công được Giáo hội nhìn nhận: “Đình công là hợp pháp về mặt luân lý, khi đó là một phương thế không thể tránh được hoặc thậm chí là cần thiết để đạt được lợi ích tương xứng. Đình công không thể chấp nhận được về mặt luân lý khi kèm theo bạo động hoặc khi chỉ nhằm những mục tiêu không trực tiếp liên hệ đến các điều kiện làm việc hoặc những mục tiêu nghịch với công ích” (GLHTCG 2435).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm