Thứ Năm, 04 Tháng Tư, 2019 15:09

Dự tòng, người

Catechumenus, Catechumen, Catéchumène

Dự: chuẩn bị; tòng: theo. Dự tòng: chuẩn bị đi theo.

Người dự tòng là người ở trong giai đoạn chuẩn bị gia nhập đạo Chúa Kitô, để đón nhận và sống đầy đủ đức tin Kitô giáo.

Kết quả hình ảnh cho dự tòng

Vào thời Giáo hội sơ khai, mục vụ cho người dự tòng và việc rửa tội cho người thành niên là hình thức phổ biến. Sau một thời gian bị sao nhãng, hình thức mục vụ này đã được Công đồng Vaticanô II khôi phục.

Người dự tòng được dẫn vào đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái của Dân Thiên Chúa qua các nghi thức theo từng giai đoạn (x. GLHTCG 1247; 1248).

Những người dự tòng ‘đã được kết hợp với Hội Thánh đã là người nhà của Ðức Kitô và thường đã sống một đời đức tin, đức cậy và đức mến’. Họ được Mẹ Hội Thánh yêu thương chăm sóc như con cái mình” (GLHTCG 1249). Nếu qua đời, họ sẽ được an táng với đầy đủ nghi thức như các Kitô hữu (x. GL 206 §1;1183 §1).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm