Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai, 2022 16:12

Đức Kitô, Đấng Cứu Độ

 

LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) - NĂM A   - LC 2,1-14

 

“Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðức Kitô, là Ðức Chúa” (Lc 2,11).

Công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành tuyệt đỉnh nhờ Thánh giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đức Tin, các tín hữu có thể chia sẻ mọi ân phúc cứu độ Chúa Giêsu Kitô gặt hái được nhờ sự tuân phục của Ngài.

Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ:

- Chúa Giêsu Kitô được gọi là Ðấng Cứu Ðộ: “Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa” (Lc 2,11; x. Tt 1,4 3,6; 2Pr 1,1; 3,2 .18).

- Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ đã được hứa ban: “Theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Ðấng Cứu Ðộ là Ðức Giêsu” (Cv 13,23; x. Lc 1, 69-75; 2,28-30).

- Mục tiêu của Chúa Giêsu là cứu độ: “Con Người đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10; x. Mt 1,21; 1Tm 1,15).

Những phẩm chất của Ðấng Cứu Ðộ nơi Ðức Giêsu Kitô:

- Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ...” (Cv 4,12; x. Ga 6,68-69; 10,9; 14,6; Cv 10,42-43).

- Người là Ðấng Cứu Ðộ hoàn hảo: “Người có thể đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7,25; x. Ga 19,30; Pl 3,21; Cl 1,19-20; Dt 5,9; 9,26-28; 1Ga 1,9; Gđ 24).

- Người là Ðấng Cứu Ðộ thế gian, như nhiều người dân Samaria quả quyết: “Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Ðấng Cứu Ðộ trần gian” (Ga 4,42; x. Lc 2,30-32; 1Tm 2,5-6 4,10; 1Ga 4,14).

Chúa Giêsu Kitô cứu độ nhờ ân sủng của Người: “Chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ” (Cv 15,11; x. Rm 3,24; Ep 5,23-27; Tt 3,4-5).

Chúa Giêsu Kitô cứu độ bằng hành động quyền năng của Người:

- Chúa Giêsu Kitô cứu độ bằng cái chết cùa Ngài: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28 // Mc 10,45; x. Lc 24,45-47; Ga 1,29.36; 10,15.17-18; 1Cr 1,18; 1Pr 1,18-19; Kh 7,10).

- Người cứu độ bằng sự sống phục sinh của Người: “Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy” (Rm 5,10; x. 1Pr 3,21; 2Tm 1,10).

- Người cứu độ nhờ việc Người lại đến: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20; x.Tt 2,13; Dt 9,28; 1Pr 1,5).

- Người cứu độ bằng việc đánh bại Satan: “Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ” (1Ga 3,8; x. Ga 13,31; 16,11; Dt 2,14; Kh 2,10-11).

Chúa Giêsu Kitô cứu khỏi mọi hình thức sự dữ:

- Người cứu khỏi nguy hiểm thể chất như dẹp yên biển động (Mt 8,25-26 // Mc 4,38-39 // Lc 8,24-25). Khỏi tay dân Do Thái và các dân ngoại (Cv 26,17), khỏi cái chết (2Cr 1,10), khỏi mưu đời hãm hại (2Tm 4,18).

- Khỏi quyền lực tội lỗi, Người “thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,7; x. Cv 5,31; Rm 3,25-26; 5,18-19; 6,6-7; Gl 1,4 ;Kh 1,5-6).

- Khỏi bị kết án bởi lề luật (Cv 13,38-39; Rm 8,1-4; Gl 3,13; 4,4-5; Ep 2,15).

- Khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (Rm 5,9; 1Tx 1,10; 5,9; Kh 11,17-18).

- Khỏi quyền lực của sự chết (1Cr 15,55-57; 2Tm 1,10; Dt 2,15; Kh 20,6; 21,4).

- Khỏi quyền lực của Satan (Lc 10,18-19; 13,16; Cv 26,18; Cl 1,13; 1Ga 3,8).

Chúa Giêsu Kitô cứu độ nhắm đưa dân về với Thiên Chúa:

- Người cứu độ để được sống muôn đời (Ga 3,14-16.36; 5,24-25; 6,40; Rm 6,23).

- Người cứu độ để dân có thể sống cho Thiên Chúa (Rm 6,8-11;7,21-25; Gl 2,20; 2Tm 1,9; Dt 9,14-15; 1Pr 2,24; 1Ga 3,5-6; 4,9; 5,18).

Ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô có thể được tiếp nhận nhờ đức tin (Cv 2,21; 16,30-31; Rm 10,13; Gl 2,32; Rm 1,16; 10,9; 2Tx 2,13; 2Tm 3,15).

 

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm