Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai, 2019 19:05

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Assumptio Mariae, Assumption of Mary, Assomption de Marie

Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời còn gọi là Ðức Mẹ Mông Triệu.

Cụm từ này chỉ việc “Ðức Trinh Nữ Vô Nhiễm, được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết Nguyên Tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn” (GLHTCG 966).

Niềm tin này đã nảy sinh ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Ðến thế kỷ VI, trong kinh nguyện và phụng tự Ðông Phương có lễ mừng kính “Mẹ Yên Giấc” (Dormitio) vào ngày 15 tháng 8. Tây Phương cũng có lễ Ðức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8 từ thế kỷ VIII.

Niềm tin ấy trở thành một tín điều, được Ðức Giáo Hoàng Piô XII long trọng công bố ngày 1.11.1950 qua Tông hiến Munificentissimus Deus. Hội Thánh mừng kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời như một lễ trọng vào ngày 15 tháng 8. Tín điều này có nghĩa, vì là Mẹ của Ðấng Cứu Thế, Ðức Maria đã được hưởng ngay ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô: “Việc Lên Trời của Ðức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục Sinh của Con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác” (GLHTCG 966).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm