Thứ Sáu, 06 Tháng Tư, 2018 09:16

Ðức tin là khởi điểm, lòng mến là cùng đích

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH -NĂM B - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Câu nói của một vị thánh: “Đức tin là khởi điểm, lòng mến là cùng đích” giúp chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn Lời Chúa của Chúa nhật II Phục Sinh - kính Lòng Thương Xót Chúa. Qua bài trích sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy: “Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại”. Hội Thánh sơ khai là một cộng đoàn sống đức tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh thật tuyệt vời. Chính nhờ lòng tin này mà mọi tín hữu thời đó trở thành một cộng đoàn đầy lòng mến. “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý… Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn”. Đây chính là hoa trái của ơn Phục Sinh mà Chúa Giêsu đem lại nhờ cái chết của Ngài trên thập giá. Đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh đem lại một lòng mến trong cộng đoàn chúng ta mới là một đức tin chân thật. Lòng yêu mến là hoa trái của đời sống đức tin chúng ta.

Chúa Giêsu Phục Sinh gặp gỡ các Tông đồ

Các ngài chẳng còn chờ đợi gì nơi Đấng đã chịu đóng đinh thập giá nữa. Không một người Do Thái nào đã nhận ra Ngài là Đấng Messia. Và này đây, “Ngài đến và đứng ở giữa họ, chúc các con được bình an”. Chính Chúa Giêsu đã có sáng kiến đến gặp gỡ các Tông đồ. Kinh nghiệm của các ông về những lần Chúa hiện ra quả là độc nhất vô song và kinh nghiệm đó chính là nền tảng cho đức tin của chúng ta. Cũng như các ông, chúng ta gặp Chúa Giêsu trong đức tin: chúng ta cảm thấy mối tương quan sống động với Chúa như với một người bạn, sự hiện diện của Ngài vừa gần gũi, vừa làm cho chúng ta bình an, phấn khởi. Chúa Giêsu đã hứa rằng: “Ai yêu mến Thầy… thì Cha Thầy và Thầy, chúng ta sẽ đến lưu lại nơi người ấy”.

Nhờ lời chúc của Chúa Giêsu “Bình an cho các con”, và việc Ngài cho xem tay và cạnh sườn bị đâm thủng của Ngài, các môn đệ nhận ra Đấng đã chịu đóng đinh thập giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chính là Chúa Giêsu Phục Sinh. Tông đồ Tôma nghi ngờ trước khi có được một đức tin xúc động và một lòng yêu mến thẳm sâu để thốt lên tiếng lòng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Chúa Giêsu Phục Sinh gặp gỡ chúng ta

Đấng Phục Sinh đã có lòng hiện ra với các Tông đồ, các phụ nữ, sau khi sống lại, cũng vậy, chính Ngài đến gặp gỡ chúng ta. Ngài đến bất ngờ trong cuộc sống chúng ta, trên con đường thất vọng, buồn sầu như hai môn đệ Emmaus năm xưa.

Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, Đấng chiến thắng những mối nghi ngờ của chúng ta. Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ bày Lòng Thương Xót qua Trái Tim bị đâm thủng từ cạnh sườn mở ra của Ngài. Ngài cho chúng ta nhận ra được Ngài nhờ sự bằng an của Ngài, nhờ lời Ngài nói trong nội tâm ta. Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy đây”. Mỗi người gặp gỡ Ngài trong Lời của Ngài đang được Hội Thánh tiếp tục rao giảng và trong Thánh Thể, hiện tại hóa hy tế của Ngài.

Một khi chính bản thân tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu, tôi được thúc đẩy mang Lời Ngài đến cho anh chị em tôi, tôi có thể phục vụ mọi người bằng hành động yêu mến. Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình; Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh. Như thánh Tôma, chúng ta hết thảy đều ước mong gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc đời mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu vẫn luôn nâng đỡ chúng ta: “Phúc thay những người không thấy mà tin”. Đức tin là khởi điểm, lòng mến là cùng đích.

 

Lm Micae Hy LÊ NGỌC BỬU - ISPCJ. Huế

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm