Thứ Sáu, 05 Tháng Mười Một, 2021 16:19

Đức tin

Fides, Faith, Foi

Ðức: ơn; tin: đón nhận, nghe theo. Ðức tin: ơn đón nhận, vâng theo.

Ðức tin là một trong ba nhân đức Ðối Thần, được ban cho tín hữu khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Ðức tin chỉ hồng ân siêu nhiên được ban cho tín hữu, để họ gắn bó trọn vẹn và tự do với Thiên Chúa (fides qua), và đón nhận những chân lý do Ngài mặc khải (fides quae) trong Ðức Giêsu Kitô (x. MK 5).

Faith | Fox News

Ðức tin của tín hữu bắt nguồn từ đức tin của Hội Thánh. Ðức tin này có trước, sinh ra, nuôi dưỡng đức tin của tín hữu, và đã được công bố trong Kinh Tin Kính.

Là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi, đức tin phải là một hành vi nhân linh, có ý thức và tự do, bao trùm toàn diện con người.

Ðức tin thì chắc chắn vì được đặt nền tảng trên Lời của Thiên Chúa, Ðấng không hề nói dối. “Ðức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Tuy nhiên, tín hữu cần phải tìm hiểu Ðấng mình đã tin và điều Ngài đã mặc khải, ngõ hầu đức tin của họ thật sự là một hành vi sáng suốt.

Ðể sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, tín hữu cần nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Chúa, cầu nguyện, đức mến, đức cậy và vâng phục giáo huấn của Hội Thánh.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm