Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai, 2017 14:19

Ðường chính / quốc lộ

“ ... Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).

Có một con đường lớn qua Êđôm và Moab. Ông Môsê sai sứ giả đến với vua Êđôm: “Xin để cho chúng tôi đi qua đất của ngài. Chúng tôi sẽ không băng qua ruộng rẫy, vườn nho, không uống nước giếng, nhưng sẽ cứ đường lộ mà đi, không rẽ bên phải hay bên trái, cho tới khi ra khỏi biên giới của ngài” (Ds 20,17). (x. 20,19; 21,22 // Ðnl 2,27; Ds 21,33 // Ðnl 3,1; Ðnl 2,8).

Các con đường chính sẽ bị hoang phế thời xáo trộn và loạn lạc : “Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người qua. Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng nhân, chẳng coi ai ra gì nữa” (Is 33,8).

Các đường chính dành cho hoạt động có quy mô lớn của dân chúng: Ngày ấy sẽ có một con đường đi từ Ai cập đến Atsua, Atsua sẽ sang Ai cập và Ai cập sang Atsua. Ai cập sẽ cùng Atsua phụng thờ Ðức Chúa” (Is 19,23; x. Is 11,16; 35,8-15; 49,11; 62,10; Gr 31,21).

“Con đường đón Chúa” : Tiên tri Isaia tiên báo Thiên Chúa sẽ đưa dân Người và từ miền đất Babylon họ bị lưu đày : “Có tiếng hô ! Trong sa mạc, hãy mở con đường cho Ðức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phảng phiu” (Is 40,3-4; x. Mc 1,2-4 // Mt 2,1-3 // Lc 3,2-6 : Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối. Ðó là điều cần thiết để chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế)

Ðường chính được dùng như ẩn dụ : “Ðường kẻ lười bị rào gai cản trở, lối người ngày được bồi đắp thênh thang” (Cn 15,19; x. Cn 7,27 16,17).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm