Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Hai, 2021 13:20

Đường

Chúa Nhật  II Mùa Vọng  - năm C   Lc 3,1-6

“Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa… đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3,4-5).

Ðường đi thường được thừa nhận cho khách du lịch hay là các đường đi lại nơi phố chợ. Thời Kinh Thánh, việc đi lại trên đường thường được coi là nguy hiểm.

Tối nay đọc gì 17-05-2019. "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". -  Giáo Xứ Thiên Thần

Có nhiều loại con đường trong xứ sở rộng lớn: “Thiên Chúa không dẫn dân theo ngả đường xuyên qua xứ Philitinh, dù đường đó gần hơn” (Xh 13,17-18) “Ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Êphêsô” (Cv 19,1) (x. St 16,7: Haga trên đường đi Sua; Ds 2,17 Môsê xin cho dân đi qua đất Eđom; Ðnl 1,2: Môsê qua đường núi Xêia; Gs 10,10-11; Tl 21,19, 1Sm 17,52; Is 15,5). Nơi phố xá: Thiên Chúa phán bảo Khanania: “Ðứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng” (Cv 9,11; Et 6,9 Gr 37,21).

Các hành động gắn liền với đường xá: người ta đi lạc (Tl 5,10; 2V 2,23; Lc 9,57; 10,30-33; Cv 8,36); trên đường, người ta trò truyện (Lc 24,32; Ðnl 6,7; Mc 9,33; Lc 10,4; 13,26); ở bên đường, người ngồi trông ngóng (1Sm 4,13: ông Êlia đợi tin chiến sự; 2Sm 15,2: Absalon mong được làm quan xét; 1V 20,38: vị tiên tri ra đường chờ vua; giữa đường, cần giúp đỡ nhau (Ðnl 22,4 27,18; Lc 10,30-33) trên đường, người già nghỉ ngơi, trẻ con vui đùa (Dcr 8,4-5), hoặc kẻ tàn tật ăn xin (Lc 18,35), người ta kiếm sống (Mt 22,910; Lc 14,21-23; G 31,32) và cầu nguyện nữa (Mt 6,5); tại các góc đường, người ta “làm những bàn thờ” để thờ ngẫu tượng (2Sb 28,24); “nơi quảng trường lòng thành tín phải đành nghiêng ngả, sự liêm chính không thể chen chấn” (Is 59,14; Gr 5,1).

Trên đường đi không thiếu những cạm bẫy hiểm nguy (Er 8,31; 1V 13,24: tiên tri bị sư tử vồ chết; Er 8,22 Thiên Chúa bảo vệ kẻ tin lúc họ đi đường (Cn 22,13; Hs 7,1; Lc 10,30-33)

Thời kỳ xáo trộn ảnh hưởng tới đường xá: “vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng rảo quanh trên tường lũy suốt ngày đêm” (Tv 55,11). “Xe trận vùn vụt qua đường phố” (Nk 2,5; Gs 2,19: muốn yên, cô Rakháp phải ở trong nhà; Gs 6,25: Ðừng đi ngoài đường; Hs 6,9: trên đường về Sikhem, một đoàn tư tế gây chết chóc; Is 5,25; 33,7-8; 51,20; Am 5,16). Phố xá trở nên hoang tàn (Tl 5,6; Gr 9,21; Hs 33,10; Ac 1,7; Xp 3,6). Ðường là lối thoát khi gặp nguy nan (Gr 48,19).

Ðối với dân Chúa bị lưu đày, có một sứ điệp đầy hân hoan: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Ðức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng …” (Is 40,3) “và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người” (Is 11,16) trở về (Is 35,8; 57,14)

Ðường được dùng theo nghĩa biểu trưng cho đường sự sống (Mt 7,13-19; St 49,17; Cn 15,19; Is 59,8; Gr 3,2; 18,15 31,21; Lc 3,5; Kh 2,22)

Trong Tân Ước có những con đường đặc biệt quan trọng: đường về Emmaus (Lc 24,13-32) đường đi Damas (Cv 9,3-9.17; 22,6; 26,13).<

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm