Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai, 2019 15:06

Giấc mơ

(CN Lễ Thánh Gia Thất - năm A - Mt 2,13-15.19-23)

“Sứ thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ và bảo ông ...” (Mt 2,13.19)

Một chuỗi hình ảnh hay ý tưởng chạy qua tâm trí một người đang ngủ. Một phương cách qua đó sứ điệp thần linh có thể được truyền tải khi người tiếp nhận đang ngủ. Thiên Chúa có thể chuyển thông trực tiếp trong giấc mơ, hay cũng cần được giải thích.

Thông tin trực tiếp qua giấc mơ: cho vua Avimeléc (St 20,36), cho ông Laban (St 31,24), vua Saulê muốn mà không được (1Sm 28,6-15), cho vua Salômon (1V 3,5-15), cho ông Giob (G 33,14-15), cho thánh Giuse (Mt 1,20; 2,12-13.19-20.22).

Kết quả hình ảnh cho thiên thần báo mộng thánh giuse

Những giấc mơ với những hình ảnh khác thường: Ông Giob mơ thấy chiếc thang bắc từ đất tới trời (St 28,12-15), thấy những con dê đực vằn, lốm đốm và khoang ... (St 31,10-13); ông Giuse mơ thấy những bó lúa, mặt trời, mặt trăng (St 37,5-7.9); quan chánh tửu mơ thấy một cây nho... (St 40,9-10) và quan chánh ngự thiện mơ thấy những giỏ bánh (St 40,16-17); các giấc mơ của vua Pharaô về những con bò mập và gầy, những bông lúa mẩy và lép (St 41,1-7) ông Ghitôn mơ thấy chiếc bánh lăn tới và làm sập lều quân Mađian (Tl 7,13); Vua Nabucôđônôso mơ thấy pho tượng kỳ quái (Ðn 2,31-35) và cây bị đốn (Tl 4,10-17)

Thiên Chúa là nguồn để giải thích những giấc mơ kiểu ấy: Ông Giuse nói rõ: “Giải thích chẳng phải là việc của Thiên Chúa sao?” (St 40,8) và ông đã giải thích các giấc mơ của hai bạn tù. “Có Ðức Chúa Trời là Ðấng mặc khải những điều bí nhiệm” (Ðn 2,28) và nhờ Chúa soi sáng, tiên tri Ðaniel đã giải thích những giấc mơ của vua Nabucôđônôso.

Giải thích những hình ảnh khác thường: ông Giuse giải thích giấc mơ của quan chánh tửu (St 40,12-13) và của quan chánh ngự thiện (St 40,18-19), của vua Pharaô (St 41,26-31); người đồng đội giải thích giấc mơ của ông Ghiton (Tl 7,14-19). Tiên tri Giêrêmia sánh các tiên tri giả như rơm rác (Gr 23,28), loan báo lời hứa phục hồi Giuđa (Gr 31,23-26). Tiên tri Ðaniel giải mộng cho vua Nabucôđônôso (Ðn 2,36-45 và 4,19-26).

Mặc khải cho các tiên tri qua các giấc mơ: “Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng” (Ds 12,6). “Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến” (Ge 3,1). (x. Ðn 1,17; 2,19-23; Cv 2,17).

Các giấc mơ và các tiên tri giả: cần phải đề phòng và đừng nghe theo (Ðnl 13,1-3), nhưng phải gắn bó với Thiên Chúa (Ðnl 13,5). “Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta mà nhớ Baal” (Gr 23,25-27.32; x. Gr 27,9; 29,8-9; Dcr 10,2).

Các giấc mơ thông thường: không phải mỗi giấc mơ đều chuyển tải những thông tin của Thiên Chúa. Phần lớn các giấc mơ là một phần trong tiến trình tự nhiên của giấc ngủ. “… Mọi kẻ đang tiến đánh, công hãm và siết chặt thành, sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường …” (Is 29,7-8). “Nếu con nói: giường con nằm sẽ an ủi con, nơi con nghỉ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở, thì khi ấy, Ngài sẽ làm con kinh hoàng vì giấc mộng, làm con hoảng sợ vì thị kiến (G 7,13-14; x. Tv 73,20; Gv 5,6; Is 56,10).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm