Thứ Sáu, 06 Tháng Giêng, 2023 18:16

Giảng đài

Ambo, Ambo, Ambon

Giảng: giải thích; đài: bục. Giảng đài: bục giảng.

Giảng đài là nơi chỉ để công bố và rao giảng Lời Chúa.

Việc công bố Lời Chúa trong Phụng Vụ rất quan trọng, nên cần phải có giảng đài trong mỗi nhà thờ. Giảng đài phải cố định và kiên cố chứ không phải là một giá sách đơn giản có thể di chuyển được. Giảng đài phải được đặt ở nơi mà mọi người có thể nhìn thấy và nghe được thừa tác viên công bố Lời Chúa. Không nên dẫn lễ, điều khiển ca đoàn, hay làm những việc khác tại giảng đài (x. QCTQSLR 272).

Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa của ĐTC Phanxicô | GIESU.NET

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm