Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, 2019 19:02

Giáo hội tại gia

Ecclesia Domestica, Domestic Church, Église Domestique

Giáo: đạo; hội: đoàn thể; gia: nhà.

Giáo hội tại gia là gia đình sống như một cộng đoàn Kitô giáo. Giáo hội tại gia mang những đặc điểm như Giáo hội, được Thiên Chúa quy tụ, tham gia cử hành Phụng vụ cùng với Giáo hội, có sứ mệnh rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm.

Kết quả hình ảnh cho giáo hội

Gia đình quả là một Giáo hội thu nhỏ vì là một trường học đầu tiên lưu truyền và giáo dục đức tin cho tín hữu.

Gọi gia đình là một Giáo hội cũng là để nhấn mạnh vai trò của bậc cha mẹ phải lo truyền và giáo dục đức tin cho con cái mình.

“Chính gia đình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ mệnh trở nên tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình chu toàn được sứ mạng đó nếu gia đình tỏ ra như một đền thờ của Giáo hội trong nhà mình nhờ yêu thương nhau và cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa,... cùng tham dự vào việc Phụng vụ của Giáo hội,... hiếu khách và cổ võ đức công bằng cũng như những việc thiện khác giúp các anh em đang túng thiếu” (TÐ 11).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm