Thứ Sáu, 18 Tháng Mười, 2019 18:03

Giáo huấn xã hội của hội thánh

Doctrina Socialis Ecclesiae, Social Doctrine of the Church, Doctrine Sociale de l’Église

Giáo: dạy dỗ; huấn: lời chỉ bảo; giáo huấn: những lời chỉ bảo dạy dỗ.

Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh là toàn bộ những lời dạy chính thức của Hội Thánh liên quan đến các vấn đề xã hội, dưới ánh sáng mặc khải của Lời Chúa, nhằm hướng dẫn cách cư xử trong các hoạt động xã hội của con người.

Kết quả hình ảnh cho giao huan cua giao hoi

 Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh trình bày những nguyên tắc luân lý có hệ thống, những tiêu chuẩn để phán đoán, những đường hướng để hành động. Giá trị đạo đức này đặt nền tảng trên luật tự nhiên, được xác định và củng cố trong niềm tin của Giáo hội và dưới ánh sáng Phúc Âm Ðức Kitô. Giáo huấn này cũng mang tính thực tiễn hướng tới việc đẩy mạnh công lý, hòa bình, tình huynh đệ và sự phát triển của con người sao cho phù hợp với ý định khôn ngoan của Thiên Chúa. Hội Thánh cố gắng phổ biến  những lập trường đúng đắn đối với những của cải trần thế và với các quan hệ kinh tế xã hội (x. HTXH 2 - 4).

Giáo huấn này không chỉ dành cho các Kitô hữu mà còn giới thiệu cho tất cả những người có thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm