Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021 13:18

Giêsu Kitô, Con Vua Đavít

CN 30 thường niên  - năm B  - Mc 10,46-52

“Lạy ông Giêsu, Con Vua Ðavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47).

 Con Vua Ðavít, một danh hiệu của Ðấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đến như miêu duệ vua Ðavít để hoàn tất lời Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước về một vị vua tương lai sẽ thiết lập Nước Chúa trên trần gian.

 Lời hứa Cựu Ước về một vị vua thuộc dòng họ Ðavít: Chúa hứa với vua: “Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền ...” (2Sm 7,12-14 // 1Sb 17,11-13; x. Tv 132,11-12.17; Is 9,7 11,1; 16,5; Gr 23,5; 31,15; Ed 34, 23-24; 37,24-25; Ga 7,42).

Khi Tình Yêu Lên Ngôi - LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ - Giáo Xứ AN PHÚ

 Những phát biểu của Tân Ước chứng thực Chúa Giêsu Kitô xuất thân từ dòng họ vua Ðavít : “Ðây là gia phả Ðức Giêsu, con cháu vua Ðavít, con cháu tổ phụ Abraham” (Mt 1,1; x. Lc 3,23-31; Rm 1,3; 2Tm 2,8; Kh 22,6).

 Chúa Giêsu Kitô thừa kế ngôi báu vua Ðavít: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,32-33; x. Lc 1,69; Ga 1,49; 18,37; Mt 27,37 // Mc 15,26 // Lc 23,38 // Ga 19,19).

 Chúa Giêsu Kitô được gọi là “con Vua Ðavít”:

- Bởi những người kêu xin được chữa lành, như hai người mù ở Giêrikhô: “Lạy Ngài, lạy con Vua Ðavít, xin rủ lòng thương chúng tôi” (Mt 20,30-31 // Mc 10,47-48 // Lc 18,38-39 x. Mt 9,27; 15,22).

- Khi Ngài khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng reo hò: “Hoan hô Con Vua Ðavít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21,9 // Mc 11,10; x. Mt 21,15).

Những nền tảng để minh xác Chúa Giêsu Kitô là Con Vua Ðavít:

- Theo thứ hệ loài người: “xét như một người phàm, Ðức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít” (Rm 1,3 x. Mt 1,1).

- Ngài sinh hạ tại Bêlem: “Phần ngươi, hỡi Bêlem Epratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel” (Mk 5,1; x. Mt 2,6; Ga 7,42).

- Sứ vụ chữa lành bệnh tật là dấu chỉ thời đại cứu thế. Vì vậy, chứng kiến việc người mù và câm được chữa lành, “tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói: Ông này chẳng phải là Con Vua Ðavít sao ?” (Mt 12,22-23 x. Is 35,5-6 42,7 Ga 7,31).

- Sự chiến thắng tối hậu của Ngài: “Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của Ðavít đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong” (Kh 5,5).

Chúa Giêsu còn hơn một vua thuần túy nhân loại từ dòng tộc Ðavít: “Khi giảng dạy trong đền thờ, Ðức Giêsu lên tiếng nói: Sao các kinh sư nói Ðấng Kitô là Con Vua Ðavít? Chính Vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng Tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao thù địch, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính Vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì Ðấng Kitô lại là con vua Ðavít ấy thế nào được ?” (Mc 12,35-37). Không phải chỉ là vua trần thế và chính trị, Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là Con Thiên Chúa (x. Tv 110,1 Ga 18,36).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm