Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, 2022 18:09

Gương xấu

Scandalum, Scandal, Scandale

“Gương xấu là thái độ hoặc cách hành động dẫn người khác đến chỗ làm điều xấu” (x. GLHTCG 2284).

CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 18,21-35)

Gương xấu trở thành nghiêm trọng: Khi những người gây gương xấu là những người có thế giá.

Khi người có bổn phận giáo dục gây ra cho những kẻ họ có trách nhiệm.

Khi những người chịu gương xấu yếu đuối, không có sức chống trả: “thà treo cối đá vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18,6).

“Ai sử dụng các quyền lực mình đang có vào những hoàn cảnh dẫn người khác đến việc làm điều xấu, thì mang tội gây gương xấu và chịu trách nhiệm về điều xấu mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích” (GLHTCG 2287).

 

Tiểu ban Từ vựng  UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm