Thứ Năm, 22 Tháng Tư, 2021 14:46

Hành vi nhân linh

 

Actus Humanus, Human Act. Acte Humain

Hành vi: việc làm; nhân linh: phần thiêng liêng của con người.

Hành vi nhân linh là việc làm đã được lựa chọn cách có ý thức và tự do theo phán đoán của lương tâm nên mang tính trách nhiệm luân lý.

Ðể đánh giá tính luân lý của một hành vi nhân linh, thần học luân lý Kitô giáo, nói chung, thường dựa trên các yếu tố sau đây: đối tượng được lựa chọn;  mục đích nhắm tới hay ý hướng của chủ thể hành động; các hoàn cảnh hành động của chủ thể (x. GLHTCG 1749 - 1750).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm