Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng, 2018 09:18

Hãy giới thiệu Chúa cho tha nhân

Tin mừng Gioan đã thuật lại việc ông Anrê giới thiệu em là Simon với Ðức Giêsu. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta giới thiệu Người với những ai chưa nhận biết, để họ tin và được hưởng ơn cứu độ của Người. Một vấn đề được đặt ra là: Tại sao có nhiều tín hữu Công giáo lại có thái độ thờ ơ, không nhiệt thành giới thiệu Chúa cho người thân và bạn bè để họ cũng được ơn cứu độ giống như mình? 

- Có thể do họ nghĩ việc loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của các linh mục, mà chưa ý thức đó cũng là trách nhiệm của mọi tín hữu. Thực vậy, do đã được chịu phép Rửa Tội và Thêm Sức, họ được trở nên con Thiên Chúa và môn đệ Ðức Giêsu, nên cũng có sứ mệnh làm chứng cho Người như lời Chúa phán với các môn đệ trước khi về trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20). “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8b).

- Có thể do họ chưa ý thức giá trị của thức ăn tinh thần là Lời Chúa, nên chỉ biết lo tìm kiếm cơm ăn áo mặc vật chất, đang khi Chúa dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

- Có thể do họ mang mặc cảm tự ti về vốn liếng giáo lý Thánh Kinh ít ỏi của mình, nên không dám mạnh dạn đề cập về đức tin tôn giáo với những người không cùng tín ngưỡng.

- Nhưng lý do chính yếu là do thiếu lòng tin yêu Chúa, do chưa được tái sinh bởi Thánh Thần, nên họ không thiết tha với sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

Nếu có lòng tin yêu Chúa thật sự, thì chắc mỗi người chúng ta sẽ nhiệt tình giới thiệu Chúa như thánh Phaolô đã viết: “Tình yêu Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi” (2 Cr 5,14); “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16); Từ nay “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).  Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con làm chứng cho Chúa cụ thể bằng đôi tay sẵn sàng chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói; Chúa nhờ trái tim của chúng con để yêu thương tha nhân, nhất là những người đau khổ bất hạnh; Chúa nhờ miệng lưỡi của chúng con để giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì chúng con nên khí cụ bình an để xây dựng hòa bình và tích cực góp phần kiến tạo Trời Mới Ðất Mới, bắt đầu từ gia đình, đến khu xóm và môi trường chúng con đang sống.

LM  ÐAN VINH - HIỆP HỘI  THÁNH MẪU

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm