Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, 2017 09:24

Hết lòng cảm tạ vì ơn được biết Chúa và đi theo Ngài

Chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Canaan làm cho mỗi người chúng ta phải giật mình. Tôi là người Công giáo gốc đây, tôi phải được Thiên Chúa yêu thương hơn chứ? Thưa bạn, không hẳn như thế!

HÃY CẢM TẠ CHÚA LUÔN VÌ ƠN ĐƯỢC BIẾT NGÀI

Bạn và tôi, chúng ta đều là dân ngoại, trừ dân Do Thái? Nghĩa là chúng ta đã được Thiên Chúa đoái thương ít nhất là từ năm 1533, thời Lê Trang Tôn qua cha ông chúng ta. Thế thôi! Ta chẳng có công lao gì để đòi Thiên Chúa ban ơn này đến ơn khác? Chúa Giêsu nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Cha ông chúng ta được Thiên Chúa lôi kéo. Chúng ta cũng vậy. Chung quanh chúng ta có biết bao người khát khao chân lý, nhưng mắt họ luôn bị che phủ bởi danh, lợi, thú và kiêu sa..., và cuối cùng không thể nào nhận ra chân lý. Lạy Chúa, xin xót thương họ như Chúa đã xót thương chúng con.

Vậy phần còn lại là gì? Tôi nghĩ là hãy cảm tạ Chúa muôn vàn, vì ơn được biết Ngài, đi theo Ngài, yêu mến Ngài và sống trong đoàn chiên của Ngài. Cảm tạ Chúa là biểu lộ lòng tin mến, vì có nhận ra Đấng ban ơn là ai mới có thể cảm tạ; có nhận ra lòng tử tế, tốt lành thế nào mới dám ghi ơn. Cảm tạ, hơn nữa còn giúp ta sống theo thánh ý Chúa : Chúa Giêsu khi đến trần gian xin Chúa Cha một ân huệ rất lớn, kéo dài trong suốt đời của Người là luôn được tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha trọn vẹn. Đó là điều chúng ta hằng phải xin Chúa cho cuộc sống của mình.

 

HÃY SỐNG VÀ BẢO VỆ ĐỨC TIN

Thánh Giacôbê dạy: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Đức tin bạn và tôi lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa ban nhưng không phải là niềm tin dân gian thông thường, nhưng là đức tin vào Đấng Quyền Năng vượt lên trên tất cả những giá trị của trần thế này, là Chủ Tể muôn loài, là Đấng quyền năng có thể bảo vệ, chở che hết mọi người trên thế gian. Đức tin ấy là một tiến trình xác tín vào Đấng mình tin, và vì lòng tin dám trao phó cả vận mạng, tương lai của mình, của gia đình mình cho Đấng mình tin mà chỉ biết cúi đầu đi theo.

Tin vào Đấng mình hiểu biết, yêu mến và đi theo có nghĩa là sẵn lòng đáp lại những đòi hỏi của Đấng mình tin như tiền nhân chúng ta đã làm: vì lòng tin, mến, họ sẵn sàng hy sinh của cải, gia đình và cả mạng sống cho Đấng họ tin. Ta thấy Abraham và Đức Maria cũng làm như vậy: Abraham, tổ phụ người Do Thái sẵn sàng vâng phục làm theo những điều Thiên Chúa dạy bảo dù rất khó khăn, nhưng không nghi ngại; Đức Maria đã cúi đầu vâng phục thánh ý Thiên Chúa không nghi ngại, dù không biết rõ những điều Thiên Chúa sẽ làm cho mình.

Trong hoàn cảnh thế giới và xã hội của chúng ta hôm nay có rất nhiều cám dỗ, đào thải và loại trừ làm đức tin dễ dàng bị lung lay. Nếu chúng ta không cảnh giác đề phòng và xa tránh cho mình, cho gia đình, đức tin của chúng ta sẽ dễ dàng bị tục hóa thành méo mó mà không hay biết.

Như người phụ nữ xứ Canaan hãy luôn biết ơn, trân trọng ơn được gặp Chúa và đi theo Ngài, vì biết bao người khao khát biết Chúa mà không thể biết. Hãy sẵn sàng chấp nhận hy sinh để đáp lại những đòi hỏi của Chúa, vì Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót.

Lm Vinhsơn Trần Hòa - Chánh xứ Bình Thới - TGP.TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm