Thứ Sáu, 26 Tháng Năm, 2023 19:06

Hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội, sự -

Praesentia Christi in Ecclesia, Presence of Christ in the Church, Présence du Christ dans l’Église

Hiện: ngay ở đây và lúc này; diện: có mặt. Hiện diện là có mặt ở đây và lúc này.

Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Giáo hội là việc Chúa Kitô luôn hiện hữu và sống động trong Giáo hội dưới nhiều dạng thức khác nhau.

Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta bằng cách nào sau khi Ngài về trời

Chúa Giêsu đã phục sinh. Người đang sống và hiện diện trong Giáo hội - Hiền Thê và Nhiệm Thể của Người - qua nhiều phương cách khác nhau: trong Lời Chúa, các Bí tích, cộng đoàn tín hữu, nơi các chủ chăn, người nghèo và bệnh nhân. Chính nhờ sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong đời sống và hoạt động của Giáo hội (x. Mt 28,18-20) mà Giáo hội trở thành dấu chỉ hiện diện của Người cho toàn thế giới.

Riêng trong các Bí tích, qua trung gian thừa tác viên của Giáo hội, chính Chúa Kitô hiện diện và làm cho các Bí tích có hiệu lực thật sự. Nhờ sự hiện diện sống động này, thánh lễ hiện tại hóa mầu nhiệm Chịu Nạn, Chịu Chết và Sống Lại của Người.

Nơi cộng đoàn dân Chúa, nhờ Thần Khí sống động, Chúa Kitô hiện diện mỗi khi có hai, ba người họp nhau nhân danh Người (x. Mt 18,20) và nơi các vị chủ chăn để hướng dẫn, thánh hóa và giáo huấn các tín hữu.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm