Thứ Sáu, 28 Tháng Tư, 2023 18:05

Hiện xuống, lễ

Pentecoste, Pentecost, Pentecôte

Lễ Hiện Xuống được cử hành sau lễ Phục Sinh năm mươi ngày, để tưởng niệm Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Biến cố này xảy ra khi các Tông đồ đang tụ họp ở một nơi. Bỗng có tiếng động từ trời và gió mạnh ùa vào nơi các ông đang ở; trên đầu mỗi người xuất hiện hình lưỡi lửa. Lúc đó mọi người được đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác (Cv 2,1-41).

Học giáo lý Năm Hiệp Thông - Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | Tổng  Giáo Phận Hà Nội

Tiếng động từ trời, gió và lửa nhắc đến biến cố Đức Chúa ban bố lề luật trên núi Sinai (x. Xh 19). Ở đây, Chúa Thánh Thần đến củng cố và ghi khắc nơi tâm hồn con người Lề Luật Mới do Chúa Giêsu ban (Ga 13,34).

Dân chúng tứ phương kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các Tông đồ nói tiếng bản xứ của mình. Khác với câu chuyện tháp Babel thời Cựu Ước - con người không có khả năng hợp nhất vì ngôn ngữ bất đồng, ở đây, nhờ ơn Chúa Thánh Thần dân chúng hợp thành một cộng đoàn duy nhất, dù họ thuộc nhiều xứ sở và tiếng nói khác nhau. Trong biến cố này, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, có khoảng 3.000 người đã chịu phép Thánh Tẩy (Cv 2).

Trong ngày lễ Hiện Xuống, “mầu nhiệm Ba  Ngôi Chí Thánh được mặc khải trọn vẹn”. Thánh Thần đến để đưa thế giới vào “thời đại cuối cùng” - thời đại của Hội Thánh (x. GLHTCG 732).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm