Thứ Sáu, 25 Tháng Mười, 2019 19:03

Hoàn cảnh

Contextus, Context, Situation de Vie

Hoàn: xung quanh; cảnh: tình huống. Hoàn cảnh: tình huống xung quanh.

Hoàn cảnh là những nhân tố khách quan tác động đến sinh hoạt hay hoạt động của con người ở một nơi chốn.

Hoàn cảnh là những điều kiện và yếu tố ngoại tại, nhưng gắn liền với hành vi nhân linh và biến đổi ý nghĩa luân lý của hành vi đó.

Kết quả hình ảnh cho chua giesu rao giang

Hoàn cảnh không biến đổi căn tính của con người và cũng không phải mọi hoàn cảnh đều ảnh hưởng tới giá trị đạo đức của một hành vi. Hoàn cảnh chỉ mang ý nghĩa luân lý khi nó làm tăng thêm hay giảm bớt giá trị luân lý của hành vi, hoặc tạo nên hậu quả phụ.

Hoàn cảnh có thể làm cho một hành vi:

- Vốn tốt trở nên tốt hơn hay bớt tốt đi.

- Không tốt không xấu trở nên tốt hay xấu.

- Xấu trở nên bớt xấu hay xấu hơn.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm