Thứ Sáu, 04 Tháng Năm, 2018 14:16

Hoàn thiện của loài người

“... và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11).

Sự trọn vẹn của loài người theo hình ảnh Thiên Chúa, đã được trao ban từ khi tạo dựng, đã mất đi khi loài người sa ngã, lại được tái tạo đầy đủ trong Đức Kitô Giêsu.

Nhân loại đã được tạo dựng hoàn hảo: “... Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa...” (St 1,26-27; St 5,1; Ed 28,12-15; Gc 3,9).

Sự hoàn thiện đã mất đi vì tội: “Thật vậy, con người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23; x. St 2,17; 3,16-19.23; G 15,14-16; Ed 28,15-17; Rm 1,21).

Cần có hoàn thiện luân lý: “Anh em phải sống trọn hảo với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em” (Đnl 18,13; x. St 17,1; G 25,4; Tv 24,3-4).

Con người không thể nên hoàn hảo chỉ vì giữ luật Chúa: “... lề luật đã chẳng làm cho cái gì nên hoàn hảo ...” (Dt 7,19; Dt 7,11; 12,1).

Sự hoàn hảo và ơn cứu chuộc:

- Ý định của Thiên Chúa dành cho những người tin: “nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt, đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người” (Cl 1,22; x. Đn 11,35; 12,16; Ep 5,27; Dt 10,14; 12,23; Gc 1,4; Gđ 24.

- Chủ định của sứ vụ Kitô giáo: “... để giúp mỗi người nên hoàn hảo trong Đức Kitô” (Cl 1,28; x. 2Cr 11,2).

- Mục tiêu của Kitô hữu, như thánh Phaolô, “chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt” (Pl 3,12; x. 2Cr 13,9-11; Ep 4,13; Dt 6,1; Gc 1,4).

Các tính chất của sự hoàn thiện:

- Tình yêu hoàn thiện: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48; x. 1Ga 4,12.18).

- Thánh thiện hoàn toàn: “... hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn ...” (2Cr 7,1; Pl 1,10; Gc 1,27; 2Pr 3,14).

- Vâng phục trọn vẹn “hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền ...” (1Tm 6,14; 1Ga 2,5).

- Hoàn thiện trong lời nói: “Ai không vấp ngã về lời nói, ầy là người hoàn hảo ...” (Gc 3,2).

- Hợp nhất với các tín hữu khác: “... để họ được hoàn toàn nên một, như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con ...” (Ga 17,23; x. 1Cr 1,10; Cl 3,14).

- Niềm vui trọn vẹn (Ga 15,11; x. Ga 3,29; 16,24; 1Ga 1,14; 2Ga 12).

- Sự an bình trọn vẹn: “lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp ...” (Is 26,3; x. Tv 119,65; Pl 4,7).

- Sự hiểu biết đầy đủ (1Cr 13,9-12; x. 15,14).

Sự hoàn thiện diễn tả nét đẹp thể lý (2Sm 14,25-27; Dc 4,7; 5,2; 6,9).

Những đòi hỏi sai trái về sự hoàn thiện (G 36,4; Tv 64,6; 119,46; Ed 27,3-4; Pl 3,6).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm