Thứ Bảy, 03 Tháng Hai, 2018 16:26

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Mc 1,29-39

 

Lm Antôn NGUYỄN CAO SIÊU, SJ, phụ trách

 

1. Đoạn Phúc âm này diễn ra vào ngày thứ mấy trong tuần, ở đâu?

2. Đọc Mc 1,29-31. Chuyện phép lạ này gồm có mấy phần mà ta vẫn thường gặp trong những chuyện phép lạ khác?

3. Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon bằng cách nào? Trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu có thường chữa bệnh theo kiểu ấy không? Đọc Mc 1,41; 5,41; 6,5; 7,32-33; 8,23-25. Chữa bệnh như thế làm nổi bật điều gì nơi Đức Giêsu?

4. "Bà phục vụ các ngài" (c. 31). Phục vụ ở đây nghĩa là gì? Phục vụ có phải là chuyện của phụ nữ không? Đọc Mc 1,13; 9,35; 10,43.45.

5. Đọc Mc 1,32. Tại sao khi mặt trời lặn người ta mới đem bệnh nhân đến cho Đức Giêsu?

6. Quỷ có biết Đức Giêsu là ai không ? Đọc Mc 1,24; 3,11; 5,7.

7. Đọc Mc 1,36-38. Tại sao Đức Giêsu không muốn trở lại nhà của ông Simon ở Caphácnaum ?

8. Theo Phúc âm Mác-cô, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì ? Việc gì quan trọng hơn ?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM

Đọc Mc 3,10; 5,27-28; 6,56. Ngày nay bạn có thường đụng chạm đến Chúa Giêsu không? ở đâu, khi nào?

Bạn nghĩ gì về việc Đức Giêsu dậy thật sớm để cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, sau một ngày sa-bát làm việc vất vả? Cầu nguyện có phải là một nhu cầu sinh tử đối với Đức Giêsu không?

 

 

CÂU TRẢ LỜI

1. Câu chuyện diễn ra vào trưa ngày thứ bảy (ngày sa-bát), tại nhà của hai ông Si-môn và An-rê.

2. Có thể chia Mc 1,29-31 làm 5 phần: + Khung cảnh (câu 29): Đức Giêsu đến nhà của hai ông Si-môn và An-rê cùng với hai môn đệ khác. + Vấn đề rắc rối (câu 30a): Mẹ vợ của Simon bị sốt. + Lời thỉnh cầu kín đáo (câu 30b). + Đức Giêsu chữa lành (câu 31ab). + Kết quả của việc chữa lành (câu 31cd).

3. Đức Giêsu chữa bằng cách lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà mà nâng dậy. Trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu hay chữa bệnh bằng bàn tay của mình: cầm tay (1,31; 5,41; 8,23); đụng tay (1,41); hay đặt tay (6,5; 7,32-33; 8,23.25). Cách chữa bệnh như thế cho thấy sự gần gũi thân thương, đồng thời cũng cho thấy quyền năng của Thiên Chúa thi thố qua bàn tay Đức Giêsu.

4. Sau khi được chữa lành, bà phục vụ các ngài (câu 31cd). Phục vụ ở đây có thể hiểu là chuẩn bị bữa ăn đãi khách. Tuy nhiên, phục vụ còn có nghĩa rộng hơn. Các thiên thần phục vụ Đức Giêsu nơi hoang địa (Mc 1,13). Các môn đệ cũng phải là người phục vụ (Mc 9,35; 10,43). Và chính Đức Giê su cũng nhận mình là người phục vụ (Mc 10,45).

5. Đối với người Do-thái, khi mặt trời lặn là bắt đầu một ngày mới. Như thế ở đây ngày sa-bát đã kết thúc, nên người ta được phép đem bệnh nhân đến để được Đức Giêsu chữa lành.

6. Quỷ biết Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa (1,24), là Con Thiên Chúa (3,11), và là Con Thiên Chúa Tối Cao (5,7).

7. Sau khi đi cầu nguyện, Đức Giêsu đã không muốn trở lại nhà của ông Simon, dù ở đó nhiều bệnh nhân vẫn đang đợi Ngài. Lý do là vì Ngài thấy những nơi khác cũng cần Ngài đến rao giảng và chữa bệnh hay trừ quỷ.

8. Đọc từ Mc 1,21 đến 1,39, ta thấy đây là một ngày sa-bát tiêu biểu của Đức Giêsu. Buổi sáng Ngài đi đến hội đường, giảng dạy, trừ quỷ ở đó. Sau đó, Ngài về nhà ông Simon để nghỉ ngơi ăn uống và chữa các bệnh nhân. Sáng sớm hôm sau, Ngài đi cầu nguyện ở nơi hoang vắng một mình, rồi lại tiếp tục hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Đối với Đức Giêsu, cầu nguyện là gặp gỡ Cha, nên đây là việc rất quan trọng. Cầu nguyện đem lại cho Ngài ánh sáng và sức mạnh để chu toàn việc rao giảng và chữa bệnh. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm