Thứ Bảy, 08 Tháng Mười Hai, 2018 14:57

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C

 

Lc 3,1-6

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1.  Đọc Lc 3,1-2. Hai câu này cho ta biết những chi tiết lịch sử đạo đời nào? Chúng có cần thiết không?

Tìm câu nào cho thấy ông Gioan, con ông Dacaria, là một ngôn sứ? Đọc Isaia 38,4; Giêrêmia 1,4; 13,3.

2.  Để chuẩn bị cho biến cố ơn cứu độ của Thiên Chúa gần đến, ông Gioan Tẩy giả đã làm những gì, và đã mời dân Do Thái làm gì? Đọc Lc 3,3. Hãy mô tả phép rửa của ông Gioan ở sông Giođan.

3.  Đối với Đức Giêsu, sám hối có cần thiết để được ơn tha tội không? Đọc Lc 24,47; Cv 3,19. Sám hối có phải là một ơn Chúa ban không hay do tự sức con người? Đọc Cv 5,31; 11,18.

4.  Khi thời lưu đày ở Babylon sắp kết thúc, ngôn sứ Isaia mời dân Do Thái làm gì để đón ĐỨC CHÚA trở lại? Đọc Is 40,3-5.

5.  Đọc Lc 3,4-6. Ông Gioan trích Is 40,3-5, và mời gọi người ta làm để chuẩn bị đón Đức Chúa. Có nên hiểu câu này theo nghĩa đen không? Nếu hiểu theo nghĩa bóng, những việc làm này tượng trưng cho thái độ nào?

6.  Đức Chúa mà ông Gioan muốn nhắm đến bây giờ là ai? Đọc Lc 1,43; 2,11.

7.  Đọc Lc 3,6. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho ai? Dân ngoại có được hưởng ơn này không? Đọc Lc 2,31-32.

8.  Tại sao Giáo hội cho chúng ta đọc bài Phúc âm này vào Mùa Vọng?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Dám hoán cải và dám mời gọi mọi người hoán cải, đó là điều ông Gioan Tẩy Giả đã làm. Giáo hội chúng ta hôm nay có cần những Gioan như thế không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

 

1.  Luca 3,1 nói đến hoàng đế Rôma là Tibêriô, cũng như nói đến Philatô là người cai trị vùng Giu-đê và Hê-rô-đê cai trị vùng Ga-li-lê. Luca 3,2 nói đến tên hai vị thượng tế của Do Thái giáo là Khanan và Caipha. Những chi tiết lịch sử cả đời lẫn đạo trên đây khá cần thiết vì giúp chúng ta biết bối cảnh lịch sử của việc ông Gioan Tẩy giả xuất hiện. “Có lời Thiên Chúa phán cùng…” là một lối nói ta thường gặp trong các sách Ngôn Sứ (x. Is 38,4; Gr 1,4; 13,3). Lối nói này cho thấy ông Gioan được Thiên Chúa gọi để làm ngôn sứ: Thiên Chúa phán cùng ông để ông nói lại cho dân.

2. Ông Gioan đã đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng và kêu gọi dân Do-thái đến lãnh nhận phép rửa của ông để bày tỏ lòng sám hối. Gioan làm phép rửa bằng cách dìm người chịu phép rửa xuống dòng nước sông Giođan.

3. Đối với Đức Giêsu, sám hối là điều cần thiết để được tha tội (x. Lc 24,47; Cv 3,19). Nhưng sám hối cũng là một ơn Chúa ban (x. Cv 5,31; 11,18).

4. Khi thời lưu đày ở Babylon sắp kết thúc, ngôn sứ I-sai-a mời dân Do-thái làm một con đường thẳng tắp và phẳng phiu, đi ngang qua sa mạc, để ĐỨC CHÚA đi trên đó và trở lại với dân của Ngài. 

5. Luca 3,4-6 đã trích lại Is 40,3-5, và coi đây là lời của ngôn sứ Gioan mời gọi dân Do Thái chuẩn bị đón Đức Chúa. Chắc ngôn sứ Isaia và ông Gioan Tẩy Giả không có ý mời dân Do Thái làm một con đường vật chất, nhưng làm một con đường trong lòng người để Chúa có thể đi vào. Để có con đường xứng đáng cho Chúa đi, cần nắn lại chỗ cong, lấp đầy chỗ trũng, bạt xuống chỗ gồ ghề… Lòng con người có chỗ cong queo không ngay thẳng, có những thung lũng của ích kỷ, có những núi đồi của kiêu căng ngạo nghễ.

6. Ngôn sứ Isaia mời người ta dọn đường cho ĐỨC CHÚA (Is 40,3). ĐỨC CHÚA ở đây là GIAVÊ, Đấng ba lần thánh. Còn khi ông Gioan Tẩy giả mời người ta dọn đường cho Đức Chúa, thì Đức Chúa ở đây chính là Đức Giêsu (Lc 3,4).

7. Luca 3,6 cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với “hết mọi người phàm.” Như thế ơn cứu độ của Thiên Chúa do Đức Giêsu đem lại  không chỉ giới hạn cho dân Do Thái mà thôi, nhưng cho mọi người, kể cả dân ngoại (Lc 2,31-32).  

8. Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng vì Mùa Vọng là thời gian trông đợi Chúa đến. Vào thời ông Gioan (cũng là thời của Đức Giêsu), người Do Thái khao khát ngóng đợi Đấng Mêsia đến để cứu độ họ. Vào Mùa Vọng hôm nay, chúng ta cũng khao khát ngóng đợi Đức Giêsu đến lần thứ hai để cứu độ cả thế giới con người và vũ trụ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm