Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2022 16:00

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM C

 

Ga 20,19-31

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ phụ trách

 

1. Chúa Giêsu Phục Sinh vào nhà khi cửa đóng, và Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn: bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?

2. Chúa Giêsu Phục Sinh ban bình an cho các môn đệ mấy lần trong bài Tin Mừng này? Tại sao Ngài chúc nhiều lần như vậy? Đọc thêm Ga 7,13; 9,22; 19,38. Đọc thêm Ga 14,27; 16,33. Đây có phải là một lời chúc không?

3. Đọc Ga 16,20-24. Bạn thấy đoạn văn này có hợp với niềm vui được nói đến ở Ga 20,20 không?

4. Khi các môn đệ sợ hãi, đóng cửa, Chúa Giêsu cuối cùng đã mời họ làm gì? Đọc Ga 20,21.

5. Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi để ban Thánh Thần cho môn đệ (Ga 20,22). Ngài ban Thánh Thần để làm gì? Dựa trên Ga 7,38-39, Chúa Giêsu đã được tôn vinh chưa?

6. Chúa Giêsu ban quyền tha tội sau khi ban Thánh Thần. Ơn nhận được Thánh Thần (Ga 20,22) có liên hệ gì với quyền tha tội (Ga 20,23)?

7. Dựa trên Ga 20,24-25.28, bạn nghĩ gì về con người của ông Tôma?

8. Đọc cả bài Tin Mừng này, cho biết Chúa Giêsu Phục Sinh đã tặng cho các môn đệ những món quà gì?


GỢI Ý SUY NIỆM

Chúa nhật II Phục Sinh là Chúa nhật kính Lòng Thương xót. Khi đọc bài Tin Mừng này, bạn có bắt gặp những nét của lòng thương xót của Chúa Phục Sinh không?

 


PHẦN TRẢ LỜI

1. Chúa Giêsu Phục Sinh vào nhà các môn đệ khi cửa đóng (Ga 20,19.26), rồi sau đó Ngài cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Ngài (Ga 20,20.27). Điều đó cho ta thấy thân xác của Đấng phục sinh mang những nét có vẻ tương phản. Một mặt, Chúa Giêsu Phục Sinh có thể vào nhà khi cửa đóng, điều đó cho thấy thân xác phục sinh của Ngài không còn bị giới hạn bởi những điều kiện vật lý như thân xác chúng ta. Thân xác phục sinh của Chúa Giêsu là thân xác mới, đã được biến đổi tận căn. Mặt khác, thân xác đã được biến đổi ấy vẫn là một với thân xác của Chúa trong cuộc Khổ Nạn, vì vẫn mang những dấu đinh ở hai tay và dấu đâm ở cạnh sườn. Như thế, thân xác của Chúa phục sinh tuy được biến đổi tận căn, nhưng vẫn là một với thân xác đã được Đức Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và đã chết thật sự trên thập giá.

2. Chúa Giêsu chúc bình an cho các môn đệ ba lần trong bài Tin Mừng này (Ga 20,19.21.26). Chúc bình an (Shalom) là lối chúc bình thường của người Do Thái khi gặp nhau. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của các môn đệ, lời chúc này mang một ý nghĩa đặc biệt. Họ đang “sợ những người Do Thái”, sợ những nhà lãnh đạo tôn giáo đã khiến Thầy Giêsu phải chết (x. Ga 20,19; xem thêm 7,13; 9,22; 19,38). Họ sợ đến mức phải đóng cửa, cài then. Nếu Thầy của họ đã chịu số phận như thế, thì số phận của họ sẽ ra sao? Chúa Phục Sinh đến, ban cho họ ơn bình an mà chính Ngài đang có, để họ vượt qua nỗi sợ hãi, khép kín trên chính mình, không dám mở ra với tha nhân. Thật ra, ngay trong bài diễn từ sau Tiệc Ly, khi biết cái chết đến gần khiến các môn đệ sợ hãi, Đức Giêsu đã chúc bình an cho họ rồi (x. Ga 14,27; 16,33).

3. Ở Gioan 16,20-24, Đức Giêsu đã báo trước nỗi ưu phiền và nước mắt của các môn đệ khi Ngài đi về với Chúa Cha, qua việc được giương cao trên thập giá. Nhưng Ngài cũng báo trước là họ sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Ngài gặp lại họ (Ga 16,20.22.24). Có thể nói lời tiên báo này đã được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với họ và cho họ xem các vết thương nơi thân xác của mình. Lúc đó niềm vui đã trở lại với họ (Ga 20,20).

4. Sau khi chúc bình an hai lần và cho các môn đệ xem các vết thương ở tay và cạnh sườn, Chúa phục sinh đã sai phái các môn đệ lên đường (Ga 20,21). Ngài muốn họ mở cửa, ra khỏi căn phòng đóng kín vì sợ hãi, để can đảm nhận sứ mạng đến với con người trần thế. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng Cha giao cho mình (Ga 19,30). Nay Ngài muốn các môn đệ tiếp nối cùng một sứ mạng đó. Cha sai Thầy, Thầy sai anh em: như thế chỉ có một sứ mạng đến từ Cha, qua Chúa Giêsu mà đến với chúng ta. Chúng ta chia sẻ cùng một sứ mạng với Chúa Giêsu.

5. Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng đầy tràn sự sống thần linh. Sau khi trao sứ mạng cho các môn đệ, Ngài thổi hơi thở sự sống của Ngài trên họ, để ban cho họ Thánh Thần mà Ngài đã hứa (Ga 15,26; 16,7), vì không có Thánh Thần, không thể nào hoàn tất được sứ mạng. Gioan 7,37-38 cho biết Đức Giêsu chỉ trao ban Thần Khí cho những ai tin vào Ngài, sau khi Ngài được Cha tôn vinh. Sau khi được phục sinh, Chúa Giêsu đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, như vậy Ngài đã bắt đầu được Chúa Cha tôn vinh rồi (x. Ga 20,17).

6. Thánh Thần là hơi thở sự sống của Đấng Phục Sinh (Ga 20,22). Khi nhận được Thánh Thần, các môn đệ có thể thông ban sự sống ấy cho người khác. Tội nhân là người mất sự sống. Các môn đệ trả lại sự sống cho họ qua việc tha tội. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Công thức Xá giải có câu: “và ban Thánh Thần để tha tội”.

7. Chúng ta không rõ tại sao ông Tôma lại vắng mặt khi Chúa Phục Sinh hiện ra với 10 môn đệ kia. Chỉ biết là Tôma đã cứng lòng (Ga 20,27), từ chối tin vào lời chứng của nhóm: “Chúng tôi đã thấy Chúa!” Mặt khác, Tôma lại rất tin vào giác quan của mình. Ông đòi kiểm nghiệm bằng mắt và tay, rồi mới tin. Tuy nhiên, ông đã mau mắn tuyên xưng đức tin khi ông thấy Chúa đến với ông (Ga 20.28).

8. Qua bài Tin Mừng này ta thấy Chúa Giêsu Phục Sinh tặng cho các môn đệ của Ngài nhiều món quà. + Trước hết Ngài tặng sự hiện diện của chính con người Ngài. Ngài tự ý đến với họ khi họ đóng cửa vì sợ hãi (câu 19 và 26). + Ngài tặng họ niềm vui khi cho họ xem những dấu đinh và dấu đâm nơi thân xác Ngài. Ngài muốn cho họ thấy: người đang đứng trước họ chính là người Thầy đã bị đóng đinh (c.20). + Ngài tặng cho bình an, điều mà họ đang cần (cc.19, 21, 26). + Ngài tặng cho họ sứ mạng, cho họ chia sẻ sứ mạng với mình (c.21). + Ngài tặng cho họ Thánh Thần và quyền tha tội đi kèm (c.22-23). + Ngài tặng cho họ niềm tin vào Ngài, nhờ đó họ có sự sống vĩnh hằng (c.31).

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm