Thứ Bảy, 03 Tháng Ba, 2018 10:50

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM B

Ga 2,13-25

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Trong Phúc âm thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không ? Dịp lễ nào ? Xem Gioan 2,13; 5,1; 6,4; 7,2.14; 10,22-23; 11,55; 12,12.

2. Đọc Ga 2,14-16. Những người buôn bán ở đây là ai? Họ đang hành nghề của họ ở đâu?

3.  “Nhà của Cha tôi” trong Ga 2,16 nghĩa là gì? “Nhà của Cha tôi” trong Gioan 14,2 nghĩa là gì?

4. Đọc Ga 2,18-21. Ở đây có sự xung đột giữa Đức Giêsu với “người Do-thái”. “Người Do-thái” để chỉ ai vậy?

5.  Đọc câu 19. Đức Giêsu có đòi phá Đền thờ Giêrusalem không? Đọc Mt 26,61 và Mc 14,58.

6. Tìm hai câu trong bài Phúc âm này ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu?

7. Tìm trong bài Phúc âm này một câu nói của Đức Giêsu về cái chết và sự phục sinh của mình.

8. Trong bài Phúc âm này, các môn đệ “đã nhớ lại” mấy lần? Khi nào họ mới nhớ?

      

CÂU HỎI SUY NIỆM:

1. Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không?

 2. Hãy ngắm nhìn cảnh Đức Giêsu nổi giận đuổi những người buôn bán trong khu vực Đền Thờ. Hãy lắng nghe câu nói của Ngài (Ga 2,16). Bạn nghĩ Đức Giêsu sẽ làm gì, nói gì khi đến với Đền Thờ tâm hồn của chúng ta hôm nay?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong Phúc âm Gioan, Đức Giêsu thường lên Đền thờ Giêrusalem vào các dịp lễ lớn: Lễ Vượt Qua đầu tiên (2,13); một Lễ lớn không rõ (5,1); Lễ Lều (7,2.14); Lễ Cung Hiến Đền thờ (10,22-23); Lễ Vượt Qua cuối cùng (11,55; 12,12). Ngoài ra, có nhắc đến một lễ Vượt Qua nữa ở Ga 6,4.

2. Những người buôn bán các con vật dùng cho việc tế lễ, và những người đổi bạc để dâng cúng Đền Thờ, hầu chắc đều hành nghề tại khu vực tiền đình dành cho dân ngoại. Đây là nơi họ được phép hành nghề buôn bán. Nhưng đối với Đức Giêsu, đây vẫn là khu vực thuộc phạm vi Đền Thờ (các câu 14-15), và Ngài không muốn họ biến nhà của Cha Ngài thành nơi buôn bán (c. 16).

3. Trong Ga 2,16, “nhà của Cha Tôi” là Đền thờ Giêrusalem dưới đất. Còn trong Ga 14,2, “nhà của Cha Thầy” lại để chỉ nơi Cha ngự trên trời.

4. Lối nói “Người Do-thái” trong Phúc âm Gioan thường dùng để chỉ những nhà lãnh đạo Do-thái giáo vào thời Đức Giêsu, trong đó có các thượng tế và nhóm Pharisêu. Họ là những người chống đối mạnh mẽ Đức Giêsu và đã chủ mưu giết Ngài.

5. Đọc Ga 2,19, ta thấy Đức Giêsu không đòi phá Đền Thờ. Ngài chỉ thách người Do-thái phá hủy “Đền Thờ này”, rồi trong ba ngày Ngài sẽ dựng lại. Họ hiểu “Đền Thờ này” là Đền Thờ Giêrusalem. Thật ra, Đức Giêsu muốn nói đến ngôi Đền Thờ là chính thân thể của Ngài (câu 21). Đức Giêsu chết và phục sinh trở nên ngôi Đền Thờ mới thay thế cho Đền Thờ Giêrusalem. Theo Mt 26,61 và Mc 14,58, trước Thượng Hội Đồng Do-thái giáo, Đức Giêsu bị vu khống là dám nói mình có thể phá Đền Thờ Thiên Chúa, rồi xây lại trong ba ngày.

6. Hai câu ám chỉ cái chết của Đức Giê su là “Lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nghiền nát tôi” (câu 17), và “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy” (câu 19).

7. Đó là câu Ga 2,19: Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy.” Đền Thờ này chính là thân thể của Ngài, bị phá hủy, bị giết chết, nhưng sẽ được nâng dậy, nghĩa là được phục sinh.

8. Hai lần các môn đệ “đã nhớ lại” lời đã chép trong Kinh Thánh hay lời Đức Giêsu đã nói: Ga 2, 17.22. Cả hai lần này đều xảy ra sau khi Đức Giêsu đã được phục sinh (Ga 2,22). Sau phục sinh, các môn đệ  mới hiểu ý nghĩa của việc làm và lời nói của Thầy Giêsu.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm