Thứ Bảy, 20 Tháng Giêng, 2018 15:53

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B

 

Mc 1,14-20

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng khi nào, ở đâu? Đọc câu 14.

2. Đọc câu 15. Thời kỳ đã mãn. Nước của Thiên Chúa đã đến gần: lời tuyên bố này của Đức Giêsu nghĩa là gì?

3. Đọc câu 15. Đức Giêsu mời ta làm gì để đón nhận Nước Thiên Chúa?

4. Biển Galilê được nhắc đến ở Mc 1,16. Hồ này còn có những tên nào khác? Đọc Luca 5,1; Gioan 6,1; và Dân số 34,11.

5. So sánh hai đoạn Mc 1,16-18 và 1,19-20. Cho biết những điểm giống nhau trong thái độ của Đức Giêsu và bốn môn đệ trong hai đoạn văn trên.

6. Đọc Mc 1,16-20. Cho biết bốn động từ quan trọng để làm nên một ơn gọi vững vàng.

7. Đọc Mc 1,16-20. Theo ý bạn, trong đoạn văn trên, điều gì nơi Đức Giêsu có sức thu hút mạnh mẽ khiến các anh đánh cá mau mắn đáp lại và đi theo?

8. Bốn môn đệ đầu tiên là những người đánh cá quê mùa, ít học. Theo ý bạn, tại sao Thầy Giêsu lại muốn chọn họ làm môn đệ của Ngài?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM: 

1. “Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn?

2. Theo bạn, những gì các môn đệ từ bỏ có quý không (nghề nghiệp, gia đình)? Ngày nay, để làm môn đệ Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân.

CÂU TRẢ LỜI

1. Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng ở miền Galilê sau khi ông Gioan Tẩy giả bị nộp.

2. Khi tuyên bố: “Thời kỳ đã mãn và Nước của Thiên Chúa đã đến gần”, Đức Giêsu loan báo một thời kỳ mới đã bắt đầu, đây là thời kỳ cánh chung. Trong thời kỳ này, Thiên Chúa sẽ đến như một vị Vua để xây dựng Nước của Ngài. Ngài đến để xét xử và ban ơn cứu độ cho Dân Ngài.

3. Để đón nhận Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu mời mọi người hối cải và tin vào Tin Mừng, nghĩa là thay đổi tận căn cuộc sống và tin vào những lời Tin Mừng do Ngài giảng dạy.

4. Biển Galilê (Mc 1,16) còn được gọi là hồ Ghen-nê-xa-rét (Lc 5,1), biển Ti-bê-ri-a (Ga 6,1), hay biển Kin-ne-rét (Dân số 34,11). Thật sự đây là một hồ nước ngọt, do nước chảy xuống từ núi Khéc-mon. Hồ lớn nên thường được gọi là biển.

5. Trong cả hai đoạn trên, ta đều thấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển Galilê (cc. 16 và 19); Ngài thấy các ông (cc. 16 và 19); và Ngài gọi các ông (cc. 17 và 20). Trong cả hai đoạn trên, bốn anh ngư phủ Simôn, Anrê, Giacôbê, Gioan đều đang làm việc (quăng lưới bắt cá hay vá lưới, cc. 16 và 19). Khi nghe Đức Giêsu gọi, họ đã bỏ [bỏ chài lưới (c.18) hay bỏ cha mình và những người làm công (c.20)], và theo Đức Giêsu (cc. 18 và 20).

6. Có thể nói bốn động từ đó là: Thấy, Gọi, Bỏ, Theo. Thấy và Gọi là lời mời của Chúa, còn Bỏ và Theo là lời đáp lại của con người.

7. Rất có thể cái uy quyền toát ra từ con người Thầy Giêsu và từ lời mời của Thầy đã khiến các anh ngư phủ dám bỏ những điều rất quý, để theo Thầy.

8. Thầy Giêsu chọn các môn đệ đầu tiên là những ngư phủ quê mùa ít học có thể vì những lý do sau đây: họ có khả năng làm việc với nhau, họ có thể đương đầu với sóng gió, họ có sức khỏe, họ chất phác thật thà… Đây là những nét mà người môn đệ cần có. Cũng có thể vì Thầy Giêsu muốn làm theo ý Cha, không muốn xây dựng một Giáo Hội đặt nền trên những người khôn ngoan thông thái (Mt 11,25-26). 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm