Chủ Nhật, 11 Tháng Ba, 2018 21:20

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B

 

Ga 3,14-21

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc sách Dân số 21,4-9. Cho biết dân Ítraen đã phạm tội gì trong sa mạc, và họ đã phải làm gì để được chữa lành. Con rắn đồng tự nó có đem lại ơn cứu độ không? Đọc 2 Vua 18,4; Khôn ngoan 16,5-7. 10-11.

2. Đọc sách Công vụ Tông đồ 2,33; 5,31. Hãy cho biết “được nâng lên” nghĩa là gì?

3. Đọc Ga 3,14; 8, 28; 12,32-34. Cho biết trong Phúc âm Gioan, việc Đức Giêsu “được giương cao” nghĩa là gì? Đọc thêm Isaia 52,13.

4. Đọc các lời Đức Giêsu tiên báo về cuộc Khổ nạn của mình trong các Phúc âm Nhất lãm: Mc 8,31;Mt 16,21; Lc 9,22; 17,25; 24,7. Tìm một điểm chung giữa những câu trên với Ga 3,14.

5. Đọc Ga 3,16-17. Hãy cho thấy khuôn mặt tốt lành của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi.

6. Đọc Ga 3,15.16.18. Để có sự sống đời đời, hay để được cứu độ, cần có thái độ nào?

7. Chỉ tin suông vào Đức Giêsu thì có đủ để được cứu độ không? Đọc Ga 5,29.

8. Đọc Ga 3,19-21. Làm sao để chúng ta dễ tin vào Đức Giêsu và đón nhận Ngài là ánh sáng?

 

Gợi ý suy niệm:

Mùa Chay là thời gian từ bỏ “những việc làm xấu xa”, từ bỏ “yêu chuộng bóng tối”, để “đến cùng ánh sáng” và “sống theo sự thật”. Bạn thấy mình nghiêng về loại người ở câu 20 hay câu 21?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Theo sách Dân số 21,4-9, dân Ítraen phạm tội kêu trách ĐỨC CHÚA về những thiếu thốn, cực khổ họ phải chịu khi hành trình nhiều năm trong hoang địa. Họ nghĩ nếu ở lại làm nô lệ tại đất Ai-cập có khi còn sướng hơn. Vì vậy Chúa phạt họ bằng việc để họ bị rắn độc cắn. Khi họ hối lỗi, ĐỨC CHÚA chỉ cho Mô-sê cách để chữa lành, đó là làm một con rắn, treo nó lên cao. Ai nhìn lên con rắn ấy sẽ được cứu sống. Nhưng người ta được cứu không phải nhờ nhìn lên con rắn đồng (x. 2 V 18,4), mà nhờ lòng tin vào ĐỨC CHÚA, nhờ vâng lời Chúa mà nhìn lên (Khôn ngoan 16,5-8).

2. Trong Cv 2,33; 5,31 ta thấy Đức Giêsu Kitô được Thiên Chúa “nâng lên” (động từ hupsoô), nghĩa là được Thiên Chúa phục sinh và tôn vinh bên hữu Thiên Chúa.

3. Còn trong Ga 3,14; 8, 28; 12,32-34, động từ hupsoô thường được dịch là “giương cao”. Đức Giêsu được giương cao là Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, rồi được Cha phục sinh và tôn vinh. Chính nơi cái chết nhục nhã trên thập giá mà Đức Giêsu “được giương cao”, “được nâng lên” và được tôn vinh.

4. Điểm chung giữa các lời trên đây trong các sách Phúc âm Nhất Lãm với Gioan 3,14 là động từ PHẢI. Đức Giêsu PHẢI chịu khổ nạn không phải vì Ngài yếu thế, nhưng vì điều đó nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng phục ý Cha, đã chấp nhận điều PHẢI làm.

5. Gioan 3,16-17 cho thấy khuôn mặt Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa yêu thế giới loài người, dù thế giới ấy đã hư hỏng tội lỗi và đã trở thành thế gian. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thế gian bằng tình yêu lớn nhất, đến nỗi dám ban điều quý nhất của mình cho thế gian, đó là Người Con Một của mình. Qua Người Con này, Thiên Chúa muốn cứu độ cả nhân loại, trả lại cho họ sự sống đời đời, và đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài.

6. Để được cứu độ, con người cần tin vào tình yêu của Thiên Chúa, cần tin vào Con Một của Thiên Chúa là Đấng Ngài sai đến trong thế gian như quà tặng ban cho loài người. Ai đón nhận quà tặng này với lòng tin thì được cứu độ.

7. Muốn được cứu độ cần tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Lòng tin ấy làm người tín hữu thay đổi cuộc sống. Khi tin vào một Đấng là Sự Sống và Ánh sáng, là Sự Thật và Tình yêu, tôi không thể sống cho sự chết, bóng tối, dối trá, hay hận thù. Tôi phải sống như Đấng tôi tin. Không sống tốt lành là dấu hiệu chưa thực sự tin.

8. Dựa trên Ga 3,19-21, ta thấy để dễ tin vào Đức Giêsu và đến cùng Ánh sáng, con người cần từ bỏ “những việc làm xấu xa” hay “những điều dữ”, cần từ bỏ “yêu chuộng bóng tối”, và cần “sống theo sự thật”.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm