Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, 2018 09:45

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 

Mc 1,21-28

 

Linh mục Antôn NGUYỄN CAO SIÊU, SJ, phụ trách

 

1. Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Phúc âm Mác-cô là phép lạ nào, xảy ra ở đâu, khi nào?

2. Trong Phúc âm Mác-cô, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ là khi nào?

3. Sửng sốt được nói đến nhiều lần trong Phúc âm Mác-cô (6,2; 7,37; 10,26; 11,18). Điều gì khiến người ta sửng sốt ở Mc 1,22?

4. Đọc Mc 1,24. Tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giêsu mà kêu lên như vậy?

5. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh (Gióp 6,10; Thánh vịnh 22,4; Isaia 1,4). Vậy Đấng Thánh của Thiên Chúa trong câu 24 có nghĩa là gì ? Xem thêm 2 Vua 4,9; Tv 106,16.

6. Trong Phúc âm Mác-cô, Đức Giêsu cấm quỷ không được tiết lộ danh tính của mình cho ai (Mc 1,25.34; 3,12). Tại sao Đức Giêsu lại làm như vậy?

7. Đọc Mc 1,25-26. Có gì lạ trong cách trừ quỷ của Đức Giêsu?

8. Đọc Mc 1,27. Điều gì khiến người ta sững sờ? So sánh với Mc 1,22.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn tin có Xa-tan đang hiện diện và hoạt động trong thế giới chúng ta đang sống không? Phép lạ trừ quỷ đầu tiên này cho thấy cuộc chiến giữa Nước Thiên Chúa (Mc 1,15) và nước của Xa-tan đã bắt đầu. Bài Phúc âm này có đem lại cho bạn niềm hy vọng, khi bạn đứng trước những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối trong thế giới hôm nay không?

 

CÂU TRẢ LỜI

1. Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Phúc âm Mác-cô là phép lạ trừ quỷ, xảy ra ở hội đường vùng Ca-phác-na-um, có lẽ vào buổi sáng.

2. Đức Giêsu lần đầu tiên đối mặt với Xa-tan tại hoang địa, trước khi Ngài bắt đầu sứ vụ (Mc 1,12-13).

3. Người ta sửng sốt vì cách dạy của Đức Giêsu khác với cách dạy của các kinh sư. Ngài dạy như Đấng có uy quyền (Mc 1,22).

4. Thần ô uế run sợ trước Đức Giêsu vì nó biết Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để tiêu diệt nước của Xa-tan và khai mở Nước của Thiên Chúa.

5. Đấng Thánh của Thiên Chúa là Đấng thuộc trọn về Thiên Chúa, là Đấng phục vụ Thiên Chúa và hành động với uy quyền của Thiên Chúa.

6. Đức Giêsu cấm quỷ không được nói Ngài là ai vì Ngài không muốn người ta nhờ quỷ mà biết Ngài. Chính Ngài tỏ mình cho người ta biết Ngài là ai theo cách của Ngài và vào lúc Ngài muốn.

7. Đức Giêsu trừ quỷ chỉ bằng một lời quát mắng, hay đúng hơn bằng một mệnh lệnh: Hãy xuất ra khỏi người này. Ngài không cần làm bất cứ một hành động nào khác.

8. Mọi người trong hội đường sững sờ, vì họ thấy uy quyền trong lời nói của Đức Giêsu. Ngài ra lệnh và các thần ô uế phải vâng lời. Hai câu 22 và 27 của bài Phúc âm này đều cho thấy lời dạy của Đức Giêsu thì đầy uy quyền.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm