HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ - NĂM C

Lc 9,11b-17

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

1. Hãy cho biết trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? Trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12.

2. Đọc Lc 9,12. Bạn thấy Nhóm Mười Hai có quan tâm đến đám đông dân chúng không?

3. Đọc Lc 9,13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không? Ngài muốn các môn đệ làm gì? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?

4. Đọc Lc 9,16. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các cử chỉ của Đức Giêsu ở phép lạ bánh hóa nhiều có giống với cử chỉ của Ngài ở Bữa Tiệc Ly (Lc 22,19) không? Đọc thêm Cv 2,42; 1 Cr 11,23-24.

5. Các môn đệ đã cộng tác gì trong phép lạ bánh hóa nhiều?

6. Khi Hội Thánh cho đọc bài Tin Mừng về phép lạ bánh hóa nhiều vào lễ Mình Máu Thánh Chúa, Hội Thánh có ý gì?

7. Hãy kể thêm một vài bữa ăn trong Thánh Kinh, qua đó Chúa nuôi thân xác con người. Đọc Xh 16; 1 V 17,8-16; 2 V 4,42-44; Ga 2,1-11; Lc 5,4-7; Ga 21,1-11.

8. Các bữa ăn trên đây hướng đến Bữa Tiệc nào vào ngày tận thế? Đọc Lc 22,29-30.


GỢI Ý SUY NIỆM

Khi ngắm nhìn đám đông 5.000 người được Chúa đãi ăn no nê, bạn nghĩ gì về những người đang đói trên khắp thế giới? Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, bạn muốn đóng góp chút gì cho người đói không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Giống Tin Mừng Gioan (Ga 6,1-13), Tin Mừng Luca chỉ kể lại một lần Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều (Lc 9,10-17). Trong khi đó Tin Mừng Mátthêu và Máccô thuật lại hai lần (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,30-34; 8,1-10). Như thế có thể nói phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ được các thánh sử đặc biệt quan tâm vì tầm quan trọng của nó. Đây cũng là phép lạ Chúa làm trước mắt một đám đông mấy ngàn người, và chính họ là những người được hưởng ơn của phép lạ. Bởi đó không thể coi phép lạ này do Giáo Hội bịa ra.

Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra ở Bếtxaiđa, một làng đánh cá gần chỗ sông Giođan đổ vào hồ Galilê, và nằm ở bên kia hồ. Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chữa lành người yếu đau (Lc 9,1-2). Khi các ông trở về, Ngài đem các ông đi với mình, rút lui về Bếtxaiđa, có lẽ để họ được nghỉ ngơi đôi chút (x. Mc 6,31). Tuy nhiên, đám đông dân chúng biết được, nên đã đi theo Đức Giêsu để được nghe giảng và chữa lành. Khi chiều về, Ngài đã làm phép lạ bánh hóa nhiều cho đám đông (Lc 9,12).

2. Theo Lc 9,12, chính Nhóm Mười Hai đã chủ động đến gặp Thầy Giêsu. Họ có mối quan tâm về đám đông dân chúng. Dân chúng đã được nghe Đức Giêsu loan báo về Nước Thiên Chúa và được Ngài chữa lành (Lc 9,11). Bây giờ trời đã về chiều, họ cần có thức ăn và chỗ trọ qua đêm, mà đây lại là nơi hoang vắng. Nhóm Mười Hai gặp Thầy Giêsu và đưa ra cách giải quyết: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây mà tìm thấy chỗ ăn, chỗ ở” (Lc 9,12). Qua lời thỉnh cầu của Nhóm Mười Hai, ta thấy các ông để ý đến nhu cầu thân xác của đám đông: thức ăn và chỗ ở qua đêm. Các ông thấy hoàn cảnh ở đây không đủ để thỏa mãn các nhu cầu đó cho số đông người. Cách giải quyết là để họ tự đi tìm ở những nơi chung quanh. Chắc chắn phải có tiền mới mua được thức ăn.

3. Thầy Giêsu không chấp nhận giải pháp do Nhóm Mười Hai đưa ra. Ngài nói một câu hết sức bất ngờ: “Chính anh em hãy cho họ ăn !” (Lc 9,13). Các ông sững sờ vì không thể hiểu làm sao họ có thể dọn bữa ăn chiều cho một đám đông lớn như vậy. Nhưng mệnh lệnh của Thầy Giêsu rất rõ ràng. Chính họ phải lo cho đám đông được ăn, chứ không để họ tự mình đi kiếm ăn. Phản ứng của Nhóm Mười Hai cho thấy họ không làm được mệnh lệnh của Thầy, vì họ chỉ có năm ổ bánh và hai con cá. Nếu muốn cho cả đám đông này ăn, chỉ có cách là đi mua thức ăn thôi (Lc 9,13). Nhưng họ đâu có đủ tiền để làm chuyện lớn lao đó! Tóm lại, Nhóm Mười Hai nhìn nhận mình không làm được điều Thầy truyền.

4. Năm ổ bánh và hai con cá là những gì Nhóm Mười Hai có trong tay. Bây giờ những thức ăn đó đã được trao vào tay Thầy Giêsu. Thầy làm 4 cử chỉ quen thuộc: cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ bánh, và trao cho các môn đệ (Lc 9,16). Thầy sẽ làm bốn cử chỉ này trên tấm bánh không men của Bữa Tiệc Ly (cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao đi, Lc 22,19). Như thế phép lạ bánh hóa nhiều là một dấu chỉ cho Bí tích Thánh Thể mà Thầy sẽ lập trước khi lìa đời. Trong Hội Thánh sơ khai, có nghi thức “bẻ bánh” (Cv 2,42). Trong Hội Thánh ở Côrintô, có nghi thức cử hành “Bữa Tối của Chúa” (1 Cr 11,20), nhắc lại những việc Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly (1 Cr 11,23-24).

5. Nhóm Mười Hai đã đóng góp tích cực cho phép lạ bánh hóa nhiều. Họ đã bày tỏ sự quan tâm đến đám đông, đã đưa bánh và cá họ có cho Thầy Giêsu, đã sắp đặt cho 5000 người ngồi theo nhóm 50 người một, đã phân phát bánh cho đám đông, và cuối cùng Nhóm Mười Hai đã đi thu lại 12 giỏ những miếng còn thừa. Thầy bảo họ “hãy cho đám đông ăn” và họ đã thực hiện, dù trước đó họ không tin mình làm được. Chưa có phép lạ nào của Thầy mà họ đóng góp nhiều như vậy! Đúng họ là những quản lý trung tín phân phát lương thực đúng giờ (Lc 12,42). Họ là những người hầu bàn phục vụ như Thầy Giêsu (Lc 22,24-27).

6. Khi cho đọc trình thuật Bánh hóa nhiều vào lễ Mình Máu Thánh Chúa, có thể Hội Thánh muốn nối kết Bí tích Thánh Thể với việc chăm lo cho thân xác con người. Đức Giêsu chẳng những đã giảng dạy và chữa bệnh cho đám đông (Lc 9,11), Ngài còn làm cho họ khỏi đói bụng. Vào thời Chúa Giêsu, được ăn no là ước mơ của nhiều người (x. Lc 6,21). Hôm nay, cơn đói thân xác vẫn giày vò cả tỷ người trên thế giới. Khi lên rước lễ, khi được nuôi bằng Thịt Mình Chúa, nhưng chúng ta không được quên bao người đang đói quanh ta. Nuôi linh hồn là tốt, nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu muốn Hội Thánh chăm lo nuôi cả thân xác con người nữa, để không ai phải thiếu thốn” (Cv 4,34).

7. Đức Chúa nuôi dân trong hoang địa bằng manna và chim cút (Xh 16). Ngôn sứ Êlia nuôi bà góa ở Sarépta (1 V 17,8-16). Êlisa nuôi 100 người với 20 ổ bánh (2 V 4,42-44). Đức Giêsu biến nước thành rượu (Ga 2,1-11) và làm cho có những mẻ cá lớn (Lc 5,4-7; Ga 21, 1-11).

8. Các bữa ăn trên trần thế là hình cho bữa ăn trong Bí tích Thánh Thể, nơi ta được thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, bữa ăn trong Bí tích Thánh Thể cũng để chuẩn bị cho Bữa Tiệc cánh chung trên Nước Trời. Lúc đó: “anh em sẽ được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy…” (Lc 22,29).

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi bốn phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió, chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa, chữa người phụ nữ bị xuất huyết (Mc, và hoàn sinh cô con gái ông Giaia.
Tín thác, lòng
Tín thác, lòng
Lòng tín thác là tâm tình phó thác của con người đối với Thiên Chúa như người con đối với cha của mình.
Chết đuối
Chết đuối
Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn vật. Ngài phán: “Ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11).
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XII thường niên - năm B
Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi bốn phép lạ: Đức Giêsu dẹp yên sóng gió, chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa, chữa người phụ nữ bị xuất huyết (Mc, và hoàn sinh cô con gái ông Giaia.
Tín thác, lòng
Tín thác, lòng
Lòng tín thác là tâm tình phó thác của con người đối với Thiên Chúa như người con đối với cha của mình.
Chết đuối
Chết đuối
Trong cơn bão táp, Thiên Chúa đã lên tiếng trả lời ông Gióp, cho ông rằng chính Ngài là chủ vạn vật. Ngài phán: “Ngươi chỉ đến đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành” (G 38,11).
Vũ trụ là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa
Vũ trụ là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa
“Chúa đáng chúc tụng” là điệp khúc của “Bài ca tạo vật” rất nổi tiếng do thánh Phanxicô khó khăn biên soạn. Vị thánh của người nghèo đã ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên hoàn vũ, và nhận ra, ngay cả những cây cỏ, chim muông, hoa lá…...
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục là việc dạy dỗ có hệ thống nhằm phát triển trí tuệ, tinh thần, thể chất của con người.
Hạt / hột
Hạt / hột
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26).
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta
Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta
Cách Đức Giêsu dùng để mô tả Nước Thiên Chúa rất xa lạ với trí tưởng tượng của con người. Ngài không nói Nước Thiên Chúa giống như một đất nước đông đảo hay một đạo quân hùng mạnh, nhưng nói “Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt...
Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.