Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai, 2017 16:29

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Lc 2,22-40

 

Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1.      Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không?

2.      Đọc Lê-vi 12,8 và Luca 2,24. Đức Mẹ và thánh Giuse là người giàu hay nghèo?

3.      Con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa (Xuất hành 13,2). Vậy cha mẹ phải làm gì để “giữ” được người con ấy? Đọc sách Xuất Hành 13,13 và sách Dân-số 3,46-47.

4.      Đọc Lc 2,25-27. Nhờ đâu mà cụ Si-mê-ôn đến với và nhận ra Hài Nhi là Đức Kitô?

5.      Đọc Lc 2,29-32. Dựa theo lời chúc tụng này, hãy cho biết, đối với cụ Si-mê-ôn, Đức Giêsu Kitô là ai?

6.      Đọc Lc 2,36-38. Nhờ đâu mà cụ bà An-na nhận ra Hài Nhi Giêsu ? Đối với cụ, Hài Nhi Giêsu là ai ? Si-mê-ôn và Anna có những điểm gì chung?

7.      Tìm những câu trong Lc 2,22-40 cho thấy Đức Maria và thánh Giuse là những người đạo đức, muốn vâng phục Luật do ông Môsê truyền lại.     

8.      Đọc Lc 2,40.52. Hài nhi Giêsu lớn lên về những mặt nào? Bạn có tin rằng Đức Giêsu cũng lớn lên từ từ như chúng ta không?

9.      Đọc bài Phúc âm này, bạn có thấy dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia không?

 

Câu hỏi suy niệm: Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này?

CÂU TRẢ LỜI

1.      Theo luật ở sách Lê-vi 12,1-8, sau khi sinh con trai, bốn mươi ngày sau người mẹ mới được vào  thánh điện, gặp tư tế để thanh tẩy chính mình. Nếu sinh con gái thì phải chờ tám mươi ngày. Người Do-thái coi việc sinh nở làm cho người mẹ ra ô uế. Đức Mẹ sinh Con Thiên Chúa nên dĩ nhiên Mẹ không cần thanh tẩy, nhưng Mẹ đã vâng phục Luật Mô-sê.

2.      Để làm lễ thanh tẩy cho mình, vì là người nghèo, Đức Mẹ đã dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, thay vì dâng một con chiên kèm thêm một chim gáy hay một bồ câu non.

3.      Con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa (Xh 13,2). Để “giữ” con, cha mẹ phải “chuộc lại” (Xh 13,13). Theo sách Dân số 3,46-47, để chuộc con trai phải nộp 5 se-ken bạc, vào khoảng 57 gam.

4.      Dựa trên các câu 25-27, ta thấy cụ Si-mê-ôn là người luôn sống dưới sự hướng dẫn mách bảo của Thánh Thần: Thánh Thần ở trên cụ, linh báo cho cụ và thúc đẩy cụ lên Đền Thờ để gặp Hài Nhi Giêsu.

5.      Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ cho muôn dân, là ánh sáng cho dân ngoại, và là vinh quang của dân Ít-ra-en.

6.      Cụ bà Anna nhận ra Hài Nhi của đôi vợ chồng nghèo nhờ ơn Chúa soi sáng, nhưng cũng nhờ cụ có đời sống rất mẫu mực. Cụ đã sống hơn 60 năm trong cảnh góa bụa. Cụ luôn chờ đợi ngày Đấng Mêsia đến bằng cách ở lại trong Đền Thờ, ăn chay, cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa. Khi gặp Hài Nhi, cụ tin rằng đây chính là Đấng sẽ đem lại ơn cứu chuộc cho Giêrusalem, nghĩa là cho cả dân Ít-ra-en. Cụ Si-mê-ôn và cụ bà Anna đều là những người có đời sống đạo đức (Lc 2,25.36-37), gần gũi với Đền Thờ, và có tâm hồn chờ đợi Đấng Cứu Chuộc (Lc 2,38). Si-mê-ôn sẵn sàng chết vì đã được thấy đấng mà mình chờ đợi từ lâu (Lc 2,29-30).

7.      Dựa vào Lc 2,22-24.27.39, Đức Mẹ và thánh Giuse là những người đạo đức, vâng phục luật Mô-sê.

8.      Hài Nhi lớn lên từ từ về ba mặt: thân xác vững mạnh, trí tuệ khôn ngoan, và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

9.      Dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia nằm trong lời tiên tri của Si-mê-on ở các câu 34-35. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm