Thứ Sáu, 27 Tháng Năm, 2022 09:19

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - CHÚA THĂNG THIÊN

 

Lc 24,46-53

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách.

 

1. Bài Tin Mừng này nằm trong bối cảnh nào, xảy ra khi nào? Đọc toàn bộ Luca chương 24. Mọi chuyện trong chương này có vẻ xảy ra trong vòng mấy ngày? Có khác với Cv 1,3-11 không?

2. Luca 24,25-27 và Luca 24,44-46 có những điểm nào giống nhau? Từ đó cho thấy một trong những việc quan trọng mà Chúa Giêsu phục sinh làm cho các môn đệ là gì?

3. Đọc Lc 24,25-27 và Lc 24,45-48. Lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ có gì khác với lời Ngài nói với hai môn đệ Emmau không? Đâu là sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ?

4. Đọc Cv 1,12. Bêtania ở đâu? Cử chỉ cuối của Chúa Giêsu trước khi về trời (Lc 24,50) giống cử chỉ của ai? Đọc sách Huấn ca 50, 20-23.

5. Tin Mừng Luca khởi đầu và kết thúc ở bối cảnh nào? Cuộc hành trình cuối đời của Đức Giêsu là cuộc hành trình đi đâu (Lc 9,51)? Đâu là nơi xuất phát công cuộc truyền giáo của Giáo hội sơ khai? Đọc Lc 24,47; Cv 1,8; 8,14-17.

6. Chúa Giêsu được đem lên trời (Lc 24,51), được cất lên (Cv 1,9), được rước lên (Cv 1,2.22). Thánh Luca đã dùng ba động từ khác nhau để mô tả việc Chúa thăng thiên. Đâu là nét chung của ba cách mô tả này?

7. Biến cố Đức Giêsu được đưa về trời có tầm quan trọng trong Tin Mừng Luca không?

8. Cử chỉ bái lạy của các tông đồ (Lc 24,52) diễn tả niềm tin gì của họ đối với Chúa Giêsu? Đọc Lc 4,5-8.


GỢI Ý CẦU NGUYỆN

“Anh em là những chứng nhân về những điều này" (Lc 24,48). Theo bạn, những điều kiện để trở thành một chứng nhân đáng tin cậy cho Chúa là gì? Người Kitô hữu cần làm chứng về điều gì cho thế giới hôm nay?

 PHẦN TRẢ LỜI

1. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại những giờ phút cuối của Chúa phục sinh bên các môn đệ trước khi về trời. Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus và đã tỏ mình cho họ lúc chiều tà (Lc 24,13-35). Ngay sau đó hai ông trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu, nhờ đó biết Chúa đã hiện ra với ông Simôn (Lc 24,33-34). Chính vào lúc này, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho mọi người trong nhóm. Ngài đã làm nhiều cách để họ tin là Ngài là người thật, chứ không phải là ma (Lc 24,36-43). Bài đọc hôm nay là phần cuối cùng của Tin Mừng Luca, kể lại những lời Chúa Giêsu phục sinh nói cho các môn đệ trước khi Ngài được đem lên trời (Lc 24,46-53). Khi đọc toàn bộ chương Lc 24, ta có cảm tưởng tất cả diễn ra trong một ngày, bắt đầu là buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần (Lc 24,1), và kết thúc bằng việc Chúa Giêsu được đem lên trời khi đã tối. Tuy nhiên, trong sách Công vụ Tông đồ, thánh sử Luca lại cho biết Chúa phục sinh “trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa” (Cv 1,3), rồi sau đó Ngài mới được cất lên trời (Cv 1,9). Thánh sử Luca hẳn đã có những ý hướng thần học khác nhau khi viết về biến cố Chúa lên trời trong sách Tin Mừng Luca và sách Công vụ Tông đồ.

2. Có những điểm giống nhau giữa lời Chúa phục sinh nói với nhóm hai môn đệ trên đường về Emmaus (Luca 24,25-27) và những lời Ngài nói với Nhóm Mười Một và các môn đệ khác đang tụ họp ở Giêrusalem (Lc 24,44-46). Cả hai nhóm trên đây đều là những người “chẳng hiểu gì” và “tim chậm tin”nên Chúa phải “mở trí của họ.” Trong cả hai lần gặp gỡ, Chúa Giêsu đều giúp họ hiểu mầu nhiệm Đức Kitô phải chịu đau khổ, rồi mới sống lại và và vào trong vinh quang của Ngài. Ngài dùng “toàn bộ Kinh Thánh” để giải thích cho họ, “bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ” (Lc 24,27). Ngài khẳng định “tất cả những gì được viết về Thầy trong sách Luật của Môsê, trong các sách Ngôn sứ, và các Thánh vịnh, thì phải được ứng nghiệm” (Lc 24,44). Vậy việc quan trọng Ngài làm cho họ là giải thích Thánh Kinh, để cho thấy cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô không nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng đã được tiên báo từ Cựu Ước rồi. Đây không phải là một thất bại nằm ngoài dự tính.

3. Có một điểm khác biệt giữa lời Chúa Giêsu nói với hai môn đệ Emmaus (Lc 24,25-27) và lời Ngài nói với cả Nhóm gồm các tông đồ và môn đệ ở Giêrusalem (Lc 24,45-48). Ở Lc 24,47, Ngài đòi các ông phải “nhân danh Ngài mà rao giảng sự hối cải để được tha tội, cho mọi dân tộc, bắt đầu từ Giêrusalem.” Như thế Đấng phục sinh long trọng trao sứ mạng cho các môn đệ. Việc rao giảng của các ông đã được mở rộng cho muôn dân. Chủ đề của lời rao giảng là mời gọi người ta hối cải. Các môn đệ đã làm điều này (Cv 2,38; 3,19). Ngài còn đòi các ông phải là chứng nhân về những điều này (Lc 24,48; x. Cv 1,8), nghĩa là làm chứng về cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài.

4. Theo Tin Mừng Luca, Chúa Phục Sinh được đem lên trời ở gần Bêtania (Lc 24,50). Bêtania nằm ở triền núi Ôliu (Lc 19,29), gần với Giêrusalem. Núi này là nơi Chúa thường ngủ đêm trước đây, và là nơi Chúa bị bắt (Lc 21,37). Chúa Giêsu phục sinh đã dẫn các môn đệ đến Bêtania. Ngài giơ tay chúc lành cho các ông. Cử chỉ này giống với cử chỉ của ông tư tế Aaron khi ông “giơ tay trên dân và chúc lành cho họ” (Lv 9,22). Hay như thượng tế Si-môn trong sách Huấn ca 50,20-23. Vị này đã giơ tay trên toàn thể con cái Israel và đọc lời chúc lành của Đức Chúa.

5. Giêrusalem là một địa danh được nhắc đến nhiều lần, và mang nhiều ý nghĩa trong Tin Mừng Luca. Tin Mừng này khởi đi từ cảnh ông Dacaria dâng hương trong Đền Thờ ở Giêrusalem (Lc 1,9), và kết thúc với việc các môn đệ “thường xuyên (dia pantos) ở lại trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24,53). Cuộc hành trình cuối đời của Chúa Giêsu là cuộc hành trình lên Giêrusalem (Lc 9,51 – 19,27). Đây là nơi Ngài hiến mạng và hiện ra sau phục sinh. Đây cũng là khởi điểm của công cuộc truyền giáo cho mọi dân tộc (Lc 24,47; Cv 1,8; 8,14-17).

6. Chúa Giêsu được đem lên trời (anephéreto, Lc 24,51), được cất lên (epếrthê, Cv 1,9), được rước lên (avelếmphthê, Cv 1,2.22). Cả ba lối nói này đều có điểm chung là ở thể thụ động. Chúa Giê su không tự mình lên trời, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng đem Ngài lên trời, như đã cho Ngài được phục sinh (Lc 24,6, egerthê).

7. Đức Giêsu được đưa về trời như một kết thúc viên mãn cho sứ mạng của Ngài ở cuộc đời trần thế. Ngài được đưa vào vinh quang của Thiên Chúa. Tất cả cuộc đời của Ngài đã được Thiên Chúa chứng nhận. Sự nghiệp của Ngài sẽ được tiếp nối bởi một Đấng khác mà Tin Mừng Luca gọi là “điều Cha Thầy đã hứa”, hay “quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49). Sách Công vụ Tông đồ sẽ cho ta thấy Đấng ấy là Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ chi phối mọi hoạt động của Hội Thánh và là linh hồn của Hội Thánh.

8. Khi Chúa Giêsu được đem lên trời, các ông “bái lạy Người” (Lc 24,52). Cử chỉ này không chỉ diễn tả sự kính trọng, mà còn là cử chỉ tôn thờ dành cho Thiên Chúa (x. Lc 4,7-8).

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm