Thứ Bảy, 09 Tháng Sáu, 2018 17:12

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B

 

Mc 3,20-35

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc Bài Phúc âm hôm nay, bạn có thấy Mc 3,22-30 là đoạn chen vào giữa hai đoạn Mc 3,20-21 và Mc 3,31-35 không? Mác-cô có hay làm thế không? Đọc thêm Mc 5,21-43; 6,7-30; 11,12-25; 14,1-11.

2. Đọc Mc 3,20. Đức Giêsu về nhà của ai, ở đâu? Ngài có nổi tiếng không?

3. Đọc Mc 3,21. Thân nhân của Đức Giêsu từ đâu đến? Tại sao họ lại muốn đến bắt Ngài về?

4. Đọc Mc 3,22. Các kinh sư là ai, từ đâu đến? Họ nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Mc 3,23-26. Đức Giêsu đã lý luận thế nào để bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài đã nhờ quỷ vương để trừ quỷ nhỏ?

5. Đọc Mc 3,27. Bạn thấy câu này diễn tả hành động nào mà Đức Giêsu thường làm? Đọc Lc 11,20.

6. Đọc Mc 3,28-30. Tội “nói phạm thượng đến Thánh Thần” ở đây là tội gì? Tại sao tội này lại mãi mãi không được tha?

7. Đọc Mc 3,31-32. Bạn có thấy “hai” gia đình ở đây không? Hai gia đình có gì khác nhau không?

8. Đọc Mc 3,33-35. Đức Giêsu có coi thường gia đình ruột thịt của mình không? Gia đình thiêng liêng của Đức Giêsu gồm những ai?

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Đọc Mc 3,33-35. Bạn thấy những câu này có liên hệ gì với bạn không? Bạn có dám tin mình sẽ trở nên anh chị em và mẹ của Chúa Giêsu nếu mình thi hành ý Thiên Chúa không? Bạn nghĩ Đức Maria có phải là người đã thi hành ý Thiên Chúa không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Nhiều nhà chú giải cho rằng hai đoạn Mc 3,20-21 và Mc 3,31-35 vốn đi liền nhau; cả hai kể về chuyện thân nhân của Đức Giêsu đi tìm gặp Ngài lúc Ngài đang đi rao giảng. Còn đoạn Mc 3,22-30 được thánh Mác-cô đưa vào giữa câu chuyện này. Đây là một lối hành văn quen thuộc của Mác-cô. Khi đọc Mc 5,21-43, ta thấy câu chuyện về con gái ông trưởng hội đường được xen vào bởi câu chuyện về bà bị băng huyết được chữa lành (Mc 5,25-34). Đọc Mc 6,7-30, ta thấy chuyện Hêrôđê chém đầu Gioan Tẩy giả (Mc 6,14-29), được đưa vào giữa chuyện Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai. Đọc Mc 11,12-25 và Mc 14,1-11 ta cũng thấy lối hành văn này.

2. Có thể đây là nhà của ông Phêrô và Anrê, ở Capharnaum, gần Hồ Galilê. Đức Giêsu nổi tiếng vì đã chữa bệnh và trừ quỷ cho nhiều người (x. Mc 3,7-11).

3. Thân nhân của Đức Giêsu có thể đến từ vùng Nadarét. Khi nghe biết Đức Giêsu không ăn uống, họ muốn bắt Ngài về, vì họ nghĩ Ngài bị mất trí (Mc 3,21).

4. Các kinh sư từ Giêrusalem xuống, có thể họ được phái đi bởi giới lãnh đạo Do-thái giáo. Kinh sư là người am hiểu về Luật. Nhiều kinh sư cũng thuộc phái Pharisêu. Họ nghĩ Đức Giêsu chẳng những bị tên quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, mà còn dùng tên tướng quỷ này để đuổi quỷ con. Đức Giêsu khẳng định bất kỳ một tổ chức nào tự chia rẽ, tất nhiên nó sẽ suy vong. Nước Xatan cũng vậy (Mc 3,24-26). Vậy mà nước Xatan trên thực tế vẫn còn tồn tại, nên chắc nước ấy không có sự chia rẽ. Từ đó không thể bảo là Đức Giêsu đã nhờ quỷ vương mà trừ quỷ nhỏ.

5. Đó là hành vi trừ quỷ. Trong Mc 3,27, Xatan chính là kẻ mạnh, nó chiếm lấy nhà của con người. Nhưng Đức Giêsu là người mạnh hơn. Trừ quỷ chính là trói Xatan và cướp lại tài sản của hắn (x. Lc 11,20).

6. Đức Giêsu khẳng định ai nói phạm đến Thánh Thần thì mãi mãi không được tha (Mc 3,29). Đây là một câu khó hiểu. Nhưng ngay sau đó Ngài đã cho ta một thí dụ, đó là tội của các ông kinh sư. Khi thấy Đức Giêsu trừ quỷ, họ chẳng những không tin, mà còn coi Ngài là người bị thần ô uế ám (Mc 3,30), toa rập với quỷ vương để đuổi quỷ nhỏ (Mc 3,22). Theo Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo (số 1864), tội mãi mãi không được tha là tội cố ý từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa, là tội cứng lòng gạt bỏ ơn tha thứ do Thánh Thần đem lại. Tội này có thể dẫn đến hư mất đời đời.

7. Có hai gia đình ở Mc 3,31-32. Một gia đình ruột thịt của Đức Giêsu, đứng ở ngoài, muốn gặp Ngài. Một gia đình khác của Đức Giêsu là đám đông đang ngồi ở trong, quanh Đức Giêsu.

8. Trong Mc 3,33-35 Đức Giêsu cho thấy ngoài gia đình ruột thịt, Ngài còn một gia đình thiêng liêng. Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài, và cho biết bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh, là chị, và là mẹ của Ngài. Hẳn Đức Giêsu không coi thường gia đình ruột thịt của mình, trong đó có Mẹ Maria. Nhưng đối với những người đang ngồi nghe Ngài giảng, Ngài muốn cho họ thấy họ cũng thuộc gia đình thiêng liêng của Ngài, nếu họ thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm