Thứ Sáu, 06 Tháng Bảy, 2018 14:39

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

Mc 6,1-6

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc Mc 6,1. Quê của Đức Giêsu ở đâu? Đọc Mc 1,9.24; 10,47; 14,67; 16,6. Quê quán của Đức Giêsu có nổi tiếng không? Có phải là một thành phố lớn không? Đọc Ga 1,46.

2. Khi nghe Đức Giêsu giảng trong hội đường, người dân làng Nadarét đặt bao nhiêu câu hỏi? Các câu hỏi này tập trung vào những vấn đề gì? Đọc Mc 6,2-3. Họ có thái độ nào trước Đức Giêsu?

3. Đức Giêsu làm nghề gì? Đọc Mc 6,3 và Mt 13,55. Nghề của Đức Giêsu có được coi trọng ở quê Ngài không?

4. Việc thánh Mác-cô gọi Đức Giêsu là “con bà Maria” có bình thường không? Đọc Mc 10,35.46; Lc 4,22; Ga 1,45; 6,42.

5. Đọc Mc 6,3. Những anh emchị em của Đức Giêsu được nói đến trong câu này có phải là anh chị em ruột của Đức Giêsu không?

6. Đọc Mc 6,5. So sánh với phần cuối của Mc 6,2. Hãy cho thấy sự tương phản giữa đôi bên.

7. Đức Giêsu không thể làm phép lạ ở Mc 6,5. Đức Giêsu có những giới hạn nào khác không? Đọc Mc 13,32; 10,40; 8,23-24.

8. Hãy tìm những chi tiết trong bài Phúc âm này cho thấy Đức Giêsu, tuy là Thiên Chúa, nhưng cũng thật sự là người như chúng ta.

9. Đức Giêsu ngạc nhiên vì họ không tin (Mc 6,6). Phúc âm Mác-cô có nói nhiều về những tình cảm của Đức Giêsu không? Đọc Mc 1,41; 3,5; 6,34; 10,21; 14,33-34.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Điểm nào đánh động bạn hơn cả khi suy niệm bài Phúc âm này?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đức Giêsu ở vùng Na-da-rét (xem Mc 1,9; 14,67), nên Ngài được gọi tên là Giêsu Na-da-rét bởi thần ô uế, bởi thiên thần nữa và bởi người ta nữa (Mc 1,24; 10,47; 16,6). Na-da-rét không phải là một thành phố, đúng hơn nó là một làng quê, với dân cư khoảng 400-500 người. Na-da-rét không nổi tiếng, và cũng không được nhắc đến trong Cựu Ước (x. Ga 1,46).

2. Trong Mc 6,2-3 có 5 câu hỏi. Các câu hỏi ở Mc 6,2 xoay quanh khả năng giảng dạy khôn ngoan và làm phép lạ của Đức Giêsu, khiến dân làng sửng sốt. Các câu hỏi ở Mc 6,3 lại tập trung vào nghề nghiệp trước đây của Đức Giêsu và họ hàng của Ngài hiện đang sống ở Na-da-rét. Dựa trên Mc 6,2-3 ta thấy một mặt người ta kính nể quyền năng hiện nay của Đức Giêsu, mặt khác người ta lại coi thường gốc gác, họ hàng của Ngài. Bởi đó họ đã vấp ngã, nghĩa là không tin Đức Giêsu.

3. Đức Giêsu là một người thợ (Mc 6,3), con của một người thợ (Mt 13,55). “Thợ” (tektôn) là danh từ chung để chỉ người làm các nghề về gỗ, sắt hay đá. Chúng ta thường coi Đức Giêsu là thợ mộc nối nghiệp cha. Làm người thợ trong làng, tuy không bằng một luật sĩ, nhưng cũng được mọi người coi trọng.

4. Lối nói Đức Giêsu là “con bà Maria” hơi lạ, vì thường người Do-thái gắn kết con với người cha (Mc 10,35.46; Lc 4,22; Ga 1,45; 6,42). Có thể là vì thánh Giuse đã qua đời lâu rồi, nên người ta coi Đức Giêsu là con của Mẹ Maria.

5. Dựa trên Thánh Truyền, người Công giáo tin Đức Maria trọn đời đồng trinh nên coi đây chỉ là anh chị em họ (Mc 6,3). Thánh Giê-rô-ni-mô coi việc Đức Giêsu trối Mẹ Ngài cho người môn đệ Ngài yêu, là dấu hiệu cho thấy Ngài không có các anh chị em ruột khác để săn sóc Đức Mẹ.

6. Đức Giêsu có thể làm những phép lạ ở nơi khác (Mc 6,2) nhưng lại không thể làm được phép lạ ở quê nhà (Mc 6,5).

7. Đức Giêsu có những giới hạn. Ngài không thể làm được phép lạ ở quê mình, vì họ không tin (Mc 6,5). Ngài không biết chính xác ngày tận thế (Mc 13,32); Ngài không có quyền cho ngồi hai bên tả hữu (Mc 10,40); Ngài chữa người mù hai lần mới khỏi hẳn (Mc 8,23-24).

8. Đức Giêsu thật sự là người như chúng ta vì Ngài có mẹ và bà con thân thuộc (c.3), Ngài có nghề nghiệp để sống (c.3), Ngài đã sống trong làng quê Na-da-rét (c.4), Ngài không thể làm được phép lạ nào (c.5), Ngài có tình cảm ngạc nhiên (c.6).

9. Phúc âm Mác-cô nói nhiều về tình cảm của Đức Giêsu. Ngài chạnh lòng thương (1,41; 6,34), giận dữ và buồn bực (3,5), yêu mến (10,21), hãi hùng xao xuyến, buồn đến chết được (14,33-34).

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm