Thứ Bảy, 25 Tháng Tám, 2018 15:04

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Ga 6,54a. 60-69

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào?

2. Đọc Ga 6,60-66. Trong đoạn văn này, các môn đệ là ai? Họ là người thế nào? Họ có khá hơn “người Do-thái” không? Đọc Ga 6, 60-61 và so sánh với Ga 6,41.52.

3. Đức Giêsu nhận mình là Bánh từ trời xuống (Ga 6,33.41.50.51.58). Ngài còn nói chính mình từ trời xuống (Ga 6,38.42). Hãy giải thích câu 62: “Con Người lên nơi đã ở trước kia”.

4. Đức Giêsu lên nơi đó bằng cách nào? Đọc Ga 12,32-33.

5. Trong bài Tin Mừng này có mấy từ “lời”? Từ đó kể ra những thái độ khác nhau khi người ta đứng trước lời của Đức Giêsu.

6. Nhóm Mười Hai (Ga 6,67-71) có khá hơn nhóm môn đệ ở Ga 6,60-66 không?

7. Chúa Cha có lôi kéo mọi người, trong đó có Giuđa, đến với Đức Giêsu không? Đọc Ga 6,44.64.

8. Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (câu 69), danh hiệu đó nghĩa là gì? Đọc Ga 17,11.19; 10,36. Đọc thêm Mc 1,24; Lc 4,34.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Thi thoảng bạn vẫn gặp những câu Lời Chúa thoạt nghe có vẻ khó chấp nhận. Bạn có thể ghi lại những câu đó để tìm hiểu sâu hơn không? Trong đời bạn, bạn đã từng có kinh nghiệm bị cám dỗ chối Chúa hay phản bội Chúa như Giuđa không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong Ga 6,1-40, Đức Giêsu đã đối thoại với “đám đông dân chúng” (cc. 2.22.24). Trong Ga 6,41-59, đám đông trên đây được gọi là “những người Do-thái” (cc. 41.52). Sau đó trong Ga 6,60-66, Đức Giêsu đối thoại với “nhiều môn đệ”. Cuối cùng Đức Giêsu đối thoại với “Nhóm Mười Hai” (Ga 6,67-71).

2. Trong Ga 6,60-66, “nhiều môn đệ” ở đây chỉ một nhóm nhỏ trong số đám đông dân chúng. Họ đã đi theo Đức Giêsu và nhận Ngài là Thầy. Nhưng họ cũng bị sốc bởi lời của Thầy, nên họ xầm xì với nhau. Họ xầm xì chẳng khác nào “người Do-thái” (Ga 6,41.52).

3. Đức Giêsu là Đấng từ trời xuống (Ga 6,38.42), vì Ngài là Ngôi Lời xuống thế, trở thành người phàm (Ga 1,1.14). Sau khi hoàn tất công việc Cha giao, Ngài sẽ “lên nơi đã ở trước kia”, nghĩa là lên với Cha, ở bên Cha để chung hưởng vinh quang vĩnh cửu.

4. Đức Giêsu lên với Cha bằng con đường của cái chết trên thập tự, với bao khổ đau và nhục nhã. Khi được giương cao trên cây thập tự, Đức Giêsu sẽ lên với Cha và kéo mọi người lên với mình (Ga 12,32-33).

5. Trong bài Tin Mừng này, có từ “lời” ở các câu 60, 63, 68. Nhiều môn đệ thấy “lời” Đức Giêsu thật chướng tai (c. 60). Còn đối với Simôn Phêrô, đây là những lời đem lại sự sống đời đời (c.68). Chính Đức Giêsu cũng khẳng định: “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (c. 63).

6. Trong nhóm các môn đệ ở Ga 6,60-66, có “một số người” không tin Đức Giêsu (c.64), và có “nhiều môn đệ rút lui, không đi với Ngài nữa” (c.66). Ngược lại trong Ga 6,67-71, ông Simôn Phêrô đã đại diện anh em để nói lên lòng tin của Nhóm Mười Hai vào Thầy và cương quyết không bỏ Thầy (cc.68-69). Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng tiên báo cho cả Nhóm Mười Hai biết một người trong Nhóm sẽ nộp Ngài (c.71). Và chúng ta biết sau này Nhóm Mười Một sẽ bỏ rơi Ngài, còn Phêrô thì chối Thầy.

7. Chúa Cha muốn mọi người được cứu độ nên lôi kéo mọi người đến với Đức Giêsu. Bất cứ ai đến được với Đức Giêsu đều do sức lôi kéo của Chúa Cha (Ga 6,44.64). Tuy nhiên, con người có tự do để cưỡng lại sức lôi kéo đó. “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”, nhưng chỉ ai “nghe Chúa Cha và đón nhận giáo huấn của Ngài”, thì mới đến với Đức Giêsu (c.45).

8. Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c.69). Trong Mc 1,24 và Lc 4,34, một người bị quỷ ám cũng đã tuyên xưng Đức Giêsu như thế. “Đấng Thánh” là Đấng làm cho thần ô uế phải khiếp sợ vì sự thanh khiết của mình. Còn ở đây, “Đấng Thánh” là người được Thiên Chúa tách riêng để hoàn thành một sứ mạng. “Đấng Thánh của Thiên Chúa” gần như đồng nghĩa với “Con Thiên Chúa”.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm