Thứ Bảy, 03 Tháng Mười Một, 2018 15:19

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 12,28b-34

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc Mc 11,27-12,37. Có mấy cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo trong phần trên? Tìm một điểm chung giữa các cuộc tranh luận trên đây.

2. Đọc Mc 2,6.16; 3,22; 7,5; 8,31; 10,33; 11,18.27-28; 14,1.43.53; 15,1.31. Bạn thấy khuôn mặt các kinh sư trong những câu trên đây có khác với khuôn mặt của ông kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay không?

3. Đọc Mc 12,28. Bạn nghĩ ông kinh sư này có thật sự muốn gặp Đức Giêsu để học hỏi không? Tại sao ông lại hỏi Đức Giêsu về điều răn đứng hàng đầu?

4. Đọc Mc 12,29-30. Câu trả lời của Đức Giêsu trích trong sách nào? Đối với người Do Thái, câu trích dẫn này có gì đặc biệt không?

5. Đọc Mc 12,30. Bạn thấy thực hành điều răn này có khó không?

6. Đọc Mc 12,31. Ông kinh sư có hỏi Đức Giêsu về điều răn thứ hai không? Đức Giêsu lấy điều răn thứ hai từ sách nào trong Cựu Ước? Thực hành điều răn thứ hai có khó không?

7. Đọc Mc 12,31. Đức Giêsu hiểu người thân cận là ai? Đọc Mt 5,43-44; Lc 6,27.35; 10,29-37.

8. Điều răn thứ nhất và thứ hai có gì giống nhau và khác nhau? Hai điều răn này có giống với Mười Điều Răn không? Đọc Xh 20,1-17.

9. Đọc Mc 12,32-33. Ông có thêm gì vào câu trả lời của Đức Giêsu không?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Đức Giêsu tóm mọi điều răn trong một động từ “yêu mến”. Bạn có thấy tình yêu chi phối đời sống đạo của bạn không? Theo bạn, kẻ thù nguy hiểm nhất của tình yêu là gì?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong Mc 11,27-12,37 có 6 cuộc tranh luận xảy ra ở trong Đền thờ Giêrusalem, giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do Thái, xảy ra vào tuần cuối trước cuộc Khổ Nạn. Bài Tin Mừng hôm nay ít có tính tranh luận hơn 5 cuộc tranh luận kia. Một điểm chung giữa 6 cuộc tranh luận trên đây đó là: Đức Giêsu luôn là người khôn ngoan hơn và vượt trội hơn khi tranh luận.

2. Trong Tin Mừng Máccô ta thấy kinh sư thường là những người hay đặt vấn đề với Đức Giêsu (Mc 2,6.16; 7,5; 11,27-28). Họ coi Ngài bị quỷ ám (Mc 3,22) và tìm cách hãm hại Ngài cho đến chết (Mc 8,31; 10,33; 11,18; 14,1.43.53; 15,1.31). Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, ông kinh sư lại là một người có thiện cảm với Đức Giêsu.

3. Dựa trên Mc 12,28 ta thấy ông kinh sư này bị lôi cuốn bởi cách Đức Giêsu trả lời nhóm Xađốc (Mc 12,18-27), nên ông muốn hỏi Ngài xem đâu là “điều răn hàng đầu,” hay đâu là điều răn quan trọng nhất. Câu hỏi này đã được nhiều người tranh luận, vì theo các kinh sư, ngoài Luật trong Kinh Thánh, còn có 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm.

4. Câu trả lời của Đức Giêsu (Mc 12,29-30) được trích trong sách Đệ Nhị Luật 6,4-5. Khoảng thế kỷ II, câu này trở thành câu đầu tiên của kinh Shema mà người Do Thái phải đọc mỗi ngày hai lần.

5. Mc 12,30 là điều răn số một, điều răn hàng đầu. Điều răn này đòi ta phải yêu mến Thiên Chúa “với tất cả trái tim của ngươi, với tất cả linh hồn của ngươi, với tất cả trí khôn của ngươi, và với tất cả sức lực của ngươi” (bản dịch sát). Để ý bốn từ “tất cả.” Như thế Thiên Chúa đòi ta yêu Ngài với trọn vẹn con người của mình, trong mọi hoạt động của mình. Yêu như thế hẳn không phải là dễ, vì ta phải đặt Ngài lên trên mọi sự.

6. Ông kinh sư không hỏi về điều răn thứ hai, nhưng Đức Giêsu đã nói về điều răn này khi trích dẫn sách Lêvi 19,18b. Điều răn này khó thực hành, vì đòi ta phải yêu mến người thân cận như yêu chính mình.

7. Vào thời Đức Giêsu, người thân cận trước hết là người có cùng tôn giáo, cùng là người Do Thái như mình. Nhưng đối với Đức Giêsu, người thân cận còn là người cần sự giúp đỡ của ta (Lc 10,29-37). Cũng không nên quên Ngài mời ta yêu cả kẻ thù nữa (Mt 5,43-44; Lc 6,27.35).

8. Điều răn thứ nhất và thứ hai giống nhau là vì có chung động từ “yêu mến”; nhưng khác nhau vì một bên có đối tượng là Thiên Chúa, một bên là người thân cận. Mười điều răn cũng có những điều răn về Thiên Chúa (Xh 20,1-11), và những điều răn về con người (Xh 20,12-17).

9. Ông có thêm câu: “Ngoài Người ra không có Đấng nào khác” (Đệ Nhị Luật 4,35). Ngoài ra ông coi việc giữ luật “yêu Chúa, yêu người” còn quý hơn những lễ vật toàn thiêu.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm