Chủ Nhật, 11 Tháng Hai, 2018 06:41

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Mc 1,40-45

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc sách Lê vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bệnh phong cùi như ta hiểu ngày nay không ?

2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa.

3. Đọc kỹ lời van xin của người phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không ? Đọc Luca 22,42.

4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không ? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt ?

5. Đọc câu 44. "Đừng nói gì với ai cả" : lần đầu tiên Đức Giêsu cấm một người đã khỏi bệnh không được nói ra. Tại sao Ngài cấm như vậy ?

6. Tại sao Đức Giêsu bảo anh hãy đi trình diện tư tế và dâng lễ vật ? Đọc Lê vi 14.

7. Đọc cả bài Phúc âm. Cho biết Đức Giêsu đã đem lại những gì cho người phong này.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

1. Người phong bị coi là ô uế, không thanh sạch. Đức Giêsu là Đấng Thánh đã không xa lánh anh, nhưng đã đến gần anh và đụng chạm vào anh. Chúng ta là Dân Thánh của Chúa, theo ý bạn, chúng ta cần có thái độ nào khi đứng trước thế giới có nhiều ô uế hôm nay ?

2. Để có thể biến đổi, làm trong sạch và thánh hóa thế giới hôm nay, người Kitô hữu chúng ta cần những điều kiện gì ? Đọc Mt 5, 13-16; Lc 13,20-21.

 

CÂU TRẢ LỜI

1. Trong sách Lê-vi, bệnh phong được dùng để chỉ mọi thứ bệnh ngoài da nơi con người, chứ không giới hạn nơi bệnh phong cùi mà thôi.

2. Người mắc bệnh phong bị coi là ô uế, không được ở trong trại với những người lành mạnh, cũng không được lại gần ai để tránh lây ô uế sang người khác. Người này phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu.

3. Qua lời van xin của người phong ở câu 40, ta thấy anh để Đức Giêsu tự do làm theo ý Ngài muốn: “Nếu Ngài muốn.” Một mặt anh muốn khỏi bệnh ngay, nhưng mặt khác, anh vẫn để cho Ngài tự do muốn hay không muốn. Anh cũng tin vào khả năng chữa lành của Ngài: “Ngài có thể làm tôi nên sạch.” Sau này nơi vườn Dầu, Đức Giêsu cũng đã cầu nguyện với Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.” (Lc 22,42). Đức Giêsu đã muốn phó thác cho Cha định liệu về mình.

4. Qua câu 41, ta thấy Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách đụng vào anh và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Ngài không sợ bị ô uế do đụng chạm người phong. Ngài nói câu: “Tôi muốn” để đáp lại câu của người phong : “Nếu Ngài muốn.”

5. Đức Giêsu đã cấm người phong kể lại, vì sợ anh làm dân chúng hiểu lầm Ngài là Đấng Mêsia chính trị. Thật ra Ngài không phải là đấng giải phóng dân Do-thái khỏi tay người Rôma, nhưng là đấng giải phóng cả nhân loại khỏi nô lệ cho tội lỗi và sự chết.

6. Theo sách Lê-vi chương 14, sau khi thấy mình được lành mạnh, người phong phải đi trình diện với tư tế để tư tế kiểm tra, và phải dâng lễ vật theo luật định. Đức Giêsu muốn anh này giữ luật trên, để nhờ đó anh được chấp nhận trở lại sống bình thường với cộng đồng.

7. Đức Giêsu đã đem lại cho người phong sự chữa lành thân xác. Hơn nữa, Ngài cho anh được hội nhập lại vào cộng đồng anh từng sống, cũng như được tham dự lại đời sống phụng tự.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm