Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai, 2017 19:19

Hội nhập văn hóa

Inculturatio, Inculturation, Incultaration

Hội nhập: hòa vào; văn hóa: toàn thể những giá trị tinh thần và vật chất tạo nên căn tính của một dân tộc hay một địa phương.

Giáo hội đề cao việc hội nhập văn hóa như một sứ mệnh, nghĩa là một mặt làm cho Phúc Âm đâm rễ sâu vào các nền văn hóa, mặt khác đưa các giá trị của các nền văn hóa ấy hội nhập Kitô giáo. Cả hai nhằm thăng tiến các giá trị văn hóa đích thực (x. Bayard Presse, Documentation Catholique, số 1909).

Trong khi đưa các giá trị của các nền văn hóa hội nhập Kitô giáo, Giáo hội chọn lọc và phát huy những giá trị có sẵn trong các nền văn hóa đó.

Ví dụ: Tập tục tôn kính Tổ Tiên trong văn hóa Việt Nam là phù hợp với Ðiều răn thứ tư. Tuy nhiên, việc tôn kính này không được lẫn lộn với việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất. Vì thế trong thực tế, bàn thờ Tổ Tiên trong gia đình phải đặt dưới bàn thờ Thiên Chúa (x. Thông cáo Hội đồng Giám mục Việt Nam 11.1974 về Lễ kính Ông Bà Tổ Tiên)

 Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm